Med siktet mot en värld utan avfall – GROHE lanserar sina första Cradle to Cradle®-certifierade produkter

"Take-make-waste": Det är så de flesta ekonomiska processer fungerar för närvarande. Resurser utvinns för att skapa en produkt som kasseras efter att den använts. Detta har lett till ett omfattande resursutnyttjande som minskar vad som återstår av knappa och värdefulla resurser för varje minut samtidigt som det skapar ett globalt avfallsproblem. I World Economic Forums globala riskrapport 2021 konstateras otvetydigt att det är hög tid att bekämpa överkonsumtionen av resurser: "Naturresurskriserna", som definieras som "ett resultat av mänsklig överexploatering och/eller felaktig hantering av kritiska naturresurser", rankas som den femte "största risken genom påverkan" och förväntas bli ett kritiskt hot inom de närmaste 5-10 åren[1].

Med en återvinningsgrad på 99 procent och användning av mässing med en återvinningsgrad på upp till 80 procent har GROHE under flera år successivt närmat sig en cirkulär ekonomi. Men nu tar det globala varumärket nästa stora steg bort från en linjär modell mot cirkulärt värdeskapande genom att lansera fyra bästsäljande produkter som Cradle to Cradle®-certifierade [2] varianter. En särskild framgång var att GROHE direkt uppnådde guldnivån med alla sina fyra produkter som lämnats in för certifiering. Efter att ha övergått till koldioxidneutral produktion i April 2020 och ersatt alla plastkomponenter i produktförpackningar med miljövänliga alternativ 2021, förstärker det globala varumärket återigen sitt engagemang för en hållbar omvandling.

Från linjär till cirkulär - framtidens ekonomiska modell

För att bryta denna nya mark inom produktutveckling har GROHE samarbetat med starka partners och använt sig av det revolutionära designkonceptet Cradle to Cradle® (C2C), som har blivit allt viktigare för dem som strävar efter en cirkulär ekonomi. I motsats till en linjär modell gör C2C-konceptet det möjligt för GROHE att drastiskt minska användningen av nya resurser: en produkt utformas och tillverkas med avsikten att i slutet av dess livscykel använda komponenterna för att skapa nya produkter.

C2C-konceptet är ett tillvägagångssätt för att utforma intelligenta produkter, processer och system genom att ta hänsyn till hela livscykeln: alla material betraktas som näringsämnen i slutna biologiska eller tekniska kretslopp. Konceptet skiljer mellan konsumtionsvaror (t.ex. naturfibrer eller tvättmedel), som är biologiskt nedbrytbara, och tjänsteprodukter (t. ex. kranar), som delas upp i sina ursprungliga material. Resurserna kan därför potentiellt återanvändas i all oändlighet, vilket innebär att C2C-strategin går långt utöver den konventionella återvinningen av produkter. Cradle to Cradle®-certifierade produkter har således bedömts med avseende på användningen av miljösäkra, hälsosamma och återvinningsbara material.

"Det finns enorma möjligheter till innovation inom byggsektorn, eftersom den står för mer än 50 procent av den globala materialförbrukningen", säger professor Dr. Michael Braungart, som utvecklade C2C-designkonceptet tillsammans med William McDonough. "GROHE spelar en viktig roll genom att skapa ett prejudikat för att cirkuläritet inom sanitetsbranschen verkligen är möjligt.”

Vägen till Cradle to Cradle®-certifierad

GROHE:s forskningslaboratorium i Hemer, Tyskland, spelade en avgörande roll i Cradle to Cradle-certifieringsprocessen och främjade GROHE:s resa mot sina första Cradle to Cradle-certifierade produkter. "För att uppnå en certifiering utvärderas en produkt utifrån följande fem kategorier: materiell hälsa, återanvändning av material, förnybar energi, vattenförvaltning och social rättvisa. Varje produkt tilldelas sedan en prestationsnivå," säger Torsten Meier, Leader Research and Development Fittings LIXIL International. "Genom att utvärdera alla komponenter kunde vi få ytterligare insikter om våra produkter, som vi kommer att använda för kommande produktutveckling.”

Tre kranar (GROHE BauEdge s-Size, GROHE Eurosmart s-Size, GROHE Eurosmart Kitchen) och Grohe Tempesta duschset är nu Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå. Dessutom förstärks GROHE BauEdges och GROHE Eurosmarts hållbara påverkan av SilkMove ES-teknik, där ES står för energibesparing. Tekniken förhindrar onödig användning av varmvatten genom att tillföra endast kallt vatten när blandarhandtaget är i mittläget. På så sätt kan GROHE:s SilkeMove ES-teknik bidra till att minska en byggnads koldioxidavtryck - särskilt viktigt med tanke på att koldioxidutsläppen från byggnader och byggande utgör nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen[3].

"Guldnivåcertifieringen är en tydlig bekräftelse på GROHE:s åtagande att omvandla sina produkter och sin affärsmodell från linjär till cirkulär. Genom att använda Cradle to Cradle Certified Product Standard för att optimera hållbarheten hos kranar och duschset etablerar GROHE ett nytt riktmärke inom sanitetsbranschen för design och leverans av produkter som är säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade", säger Dr. Christina Raab, Vice President of Strategy and Development på Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

"Cirkuläritet är en lång resa och vi befinner oss i början", förklarar Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International and Co-CEO Grohe AG. "Jag är väldigt stolt över att vi har nått dessa enastående resultat. Våra tre kranar samt vårt Tempesta duschset har uppnått Cradle to Cradle Certified® Gold. Certifieringsprocessen är extremt krävande - den tar hänsyn till tillverkningsprocesser i tidigare led samt intern produktion - men vinsterna är tydliga: en drastisk minskning av förbrukningen av nya resurser. Det är vår skyldighet att driva på en förändring av tankesättet i branschen. Cradle to Cradle Certified Product Standard ger oss ett ramverk för att se annorlunda på produkters livscykel, så att vi ser dem som värdefulla råvaror och att vi endast använder material som inte skadar människor eller miljön. Det här är det enda sättet att säkerställa bättre levnadsförhållanden för kommande generationer.”

Den cirkulära resan fortsätter

GROHE har tagit ett avgörande steg på vägen mot en cirkulär framtid genom att få sina första Cradle to Cradle®-certifierade produkter, men resan fortsätter. Eftersom badrumsprodukter vanligtvis har en lång livscykel, tar GROHE, vid sidan av att uppnå certifieringar för ytterligare produkter, redan itu med nästa utmaning genom att arbeta med återvinningsprocesser för kasserade C2C-kranar i framtiden.

Här hittar du faktabladet om Cradle to Cradle.

[1]Global Risk Report, 2021, www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf.

[2]Certifierade enligt Cradle to Cradle Certified Version 3.1. C2C Certified Product Standard är världens ledande vetenskapsbaserade och rigorösa åtgärd för att designa och tillverka säkra, cirkulära och ansvarsfulla material och produkter. Mer information hittar du här.

[3]Europeiska kommissionen, 2020, https://ec.europa.eu/germany/news/20201014-renovierungswelle_de