GROHE har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation

GROHE är världens ledande leverantör av sanitetsarmatur. Det är vår ambition att bli marknadsledare på den svenska marknaden, en ambition som kommer att uppnås genom ett ökat samarbete med svenska installatörer, och genom en stor satsning på projektmarknaden.

GROHE kännetecknas av hög, tysk kvalitet och moderna produkter. Mer än 85% av GROHEs produkter är mindre än 5 år gamla. Därför kan GROHE alltid erbjuda marknadens mest moderna produktportfölj.

GROHE har erkänt behovet av att leva upp till kraven som ställs av den svenska marknaden och har därför fått monteringsanvisningarna för de viktigaste produkterna godkända enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. Just nu är fler än 20 av de bäst säljande produkterna anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation, och flera produkter följer löpande. Dessutom har GROHE uppnått KIWA Energiklass A för Grohtherm 1000 termostatblandare och Energiklass B för Eurosmart köksblandare och tvättställsblandare, bland annat för Eurosmart och Eurosmart Cosmopolitan Kallstart.

Denna stora satsning på den svenska marknaden har redan medfört att ett antal utvecklare, byggherrar och fastighetsägare valt att samarbeta med GROHE.