BLUECORE™ AV GROHE

De distinkta blåfärgade komponenterna i hjärtat av GROHEs produkter

De distinkta karaktärsdragen hos GROHEs produkter, vilka även reflekteras i deras tidlösa exteriör, har sina rötter i de unika komponenterna som GROHE tillverkar själv.För att demonstrera vårt stall med unika teknologier, gav vi dem visuellt erkännande.

Installation guide - WC