Pris- och leveransvillkor

Reklamation

Fel konstaterat vid leverans av produkt ska omedelbart meddelas leverantören för närmare överenskommelse om åtgärd.
Även transportören ska meddelas omgående om denne är annan än leverantören.

Fel konstaterat vid eller efter installation ska omedelbart meddelas GROHE A/S för överenskommelse om åtgärd.

Vid större skada: Utför ”ENDAST” första hjälpen och kontakta GROHE´s serviceavdelning samt ditt försäkringsbolag innan något mer görs.

Returer

Returer ska ske genom den leverantör som sålt produkten.
Leverantör ska innan retur till GROHE A/S kontakta GROHE A/S för erhållande av ett returnummer.
Returgods ska returneras tillsammans med en kopia av inköpsfakturan. Returgods ska även märkas tydligt med det erhållna returnumret.

Returavdraget är 30% under förutsättning att produkten returneras i ett oskadat originalemballage.

Leverans

Leverans av GROHEs produkter sker via VVS-grossist.

Prisändringar

GROHE A/S förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående varsel.

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit,, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer