VATTENSKADOR ÄR DET STÖRSTA PROBLEMET FÖR HEMÄGARE!

Det är lätt att tro att det aldrig kommer hända dig - men vattenläckor eller översvämningar drabbar mer än hälften av alla hem någon gång. Och när översvämningen väl sker är det ofta med förödande konsekvenser.

Vart kan det ske en vattenläcka?

Vattenläckor i hemmet kan ske av ett antal anledningar. Det kan vara något så simpelt som ett igentäppt handfat eller något problem med diskmaskinen eller tvättmaskinen. Under de kallare vintermånaderna kan frost orsaka brustna rör, vilket kan leda till stora översvämningar och vattenskador hemma. En vattenläcka behöver dock inte ens ske i ditt egna hem för att skapa problem - ett problem med grannens tak eller en läcka i lägenheten ovanför kan leda till översvämningar och vattenskador hos dig.

Vad kostar vattenskador?

En läcka, ett täppt handfat eller diskbänk, eller ett brustet rör kan leda till ett förstört hem och kostnader som kan uppgå till flera tiotusentals kronor. För att inte tala om hur stressigt och jobbigt det kan vara. En seriös vattenskada förstör inte bara dina ägodelar och möbler, utan även ditt golv och dina väggar.

Ju längre en vattenläcka får gå ostört, desto större blir skadorna som du kommer behöva hantera senare - du kanske måste hyra pumpar och avfuktare för att torka hemmet efter översvämningen innan du lägger nytt golv eller väggar eller möblerar om. Medan detta görs kan du också behöva flytta ut ur hemmet - du förstår nog ganska snabbt vilket allvarligt problem vattenskador är, ett problem som är väl värt att skydda sig själv och sitt hem från.

Du kanske tror att det inte kommer hända dig?

Faktum är att vartannat hem riskerar att drabbas av vattenskador minst en gång. Därför är det smart att vidta förebyggande åtgärder mot vattenskador genom att installera ett smart vattenskyddssystem, som håller dig uppdaterad och skyddad utifall olyckan skulle vara framme.

NÄR VATTNET ÄR UTOM KONTROLL, ÄR DITT HEM UTAN CHANS

När som helst, vart som helst. Vattenläckor kan ske vart som helst i hemmet - och när som helst.

Snabba åtgärder mot vattenskador. När vattenskador sker drabbar de också väggarna hälften av alla gånger, och mögel sprids snabbt. Med tanke på att mögel kan växa inom bara 24 timmar finns det ett behov att agera direkt när en vattenläcka sker i hemmet.

Se upp för rören. 65% av alla vattenskador sker på grund av läckande eller brustna rör, vilket betyder att du kanske inte märker en vattenläcka innan det är för sent.

Droppen som fick huset att svämma över Små vattenläckor - från rör, toaletter eller duschar - orsakar 28% av alla vattenskador. Eftersom de är svåra att upptäcka kan de pågå i flera månader eller även år innan de märks av, och kan med tiden totalt förstöra golv och väggar och orsaka stora vattenskador.

Frostrisk. Ett fruset rör kan ske efter längre perioder av frost, speciellt i rum eller hus som inte alltid är uppvärmda eller besöks så ofta. Ett brustet rör är den vanligaste orsaken för översvämningar i hemmet, och kan snabbt leda till serösa vattenskador.

SKRÄMMANDE STATISTIK ÖVER VATTENSKADOR I HEMMET

54% av alla hushåll har upplevt vattenskador i hemmet relaterade till huvudvattenledningen. (1)

65% av alla fall är relaterade till rör. (2)

Vattenskador hade kunnat förhindras i 93% av fallen.(3)

In Europa zijn de gemiddelde kosten voor waterschadereparaties € 2297. 28% van de huishoudens krijgt dit niet vergoed, ook niet gedeeltelijk. En de huishoudens die wel een vergoeding krijgen, ontvangen slechts 61% van de totale kosten. (1)

I 2015 rapporterede danske forsikringsselskaber 65.000 vandskader i forbindelse med skjulte vandrør i private hjem. (4)

Efter endast 24 timmar kan mögel börja ta fäste på grund av fukten: detta kan orsaka andningssvårigheter, astma och allergier. (5)

41 % av alla brustna rör märks inte omedelbart, vilket ofta leder till stora vattenläckor. (2)

61% av alla små sprickor märks först en vecka efter att de sker, eller senare (2)

Vill du ta reda på mer?

Läs hela vattenskyddsundersökningen.

OBS: finns endast tillgänglig på engelska.

LÄS MER

LÄS MER

Det är lätt att tro att det aldrig kommer hända dig - men vattenläckor eller översvämningar drabbar mer än hälften av alla hem någon gång. Och när översvämningen väl sker är det ofta med förödande konsekvenser.

Den smarta vattendetektorn

Upptäck GROHE Sense

Den smarta väktaren i hemmet.

Upptäck GROHE Sense Guard

Din personliga app för vattenkontroll

Upptäck GROHE Sense appen

(1) The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe
(2) The ConsumerView, maj 2016, Quantitative Assessment Europe
(3) ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
(4) http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx
(5) https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf