Sekretesspolicy

Vi på GROHE uppskattar ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av din integritet på allvar när du använder våra webbplatser. Följande är vi glada att informera dig om inslamling av personuppgifter.

A. Ansvarig för databehandlingen

Personen som ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna webblats i enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) nämns i imprint

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på "DataProtection@grohe.com".

Med denna sekretesspolicyn informerar vi dig om omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter (nedan kalllad "data")

B. Databehandling

Som en del i driften av vår webbplats behandlar vi data.

Behandlingen av datan omfattar också utlämnande vid överföring.

Informationen, behandlingsändmålen, rättsliga grunderna, mottagarna och överföringarna till berörda länder utanför ESS finns med i följande förteckning:

a) Loggfil

Vi loggar ditt besök på våra webbplatser. Följande data behandlas: Namn på den hämtade webbsidan, datum och tid för hämtning. tidsskillna till Greenwich Mean Time, åtkomststatus, datamängd, webbläsartyp och version, vilket operativsystem du använder, hänvisningsadressen (tidigare besökt webbplats), din IP-adress och levernatören. Detta är nödvändigt för att garantera webbplatsens säkerhet. Vi behandlar uppgifterna utifrån våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt. 1 f) GDPR. Loggfilen kommer att raderas efter sju dagar, såvida den inte krävs för att klargöra eller bevisa konkreta överträdelser som har blivit kända inom lagrindsperioden.

b) Hosting

Hosting lagrar all data som ska behandlas i samband med driften av denna webbplats. Detta är nödvändigt för att aktivera driften av webbplatsen. Vi behandlar datan i enlighet med detta på grundval av våra legitima intressen i enlighet med art.6 punkt. 1 f) GDPR. för att tillhandahålla vår online-närvaro använder vi tjänster från leverantörer av webbhotel som vi ger datan ovan.

c) Kontakta oss

Om du kontaktar oss, blir din data (namn, kontaktuppgifter, om de tillhandahålls av dig) och ditt meddelande endast behandlad i syfte att bearbeta och behandla din förfrågan. Denna data blir behandlad av oss på grundval av art 6 punkt. 1 b) GDPR eller Art. 6 punkt 1. f) GDPR för att hantera din förfrågan.

d) Nyhetsbrev

För att ge dig regelbunden information om vårt företag och vårt utbud av service och produkter, erbjuder vi utsändning av ett nyhetsbrev. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet behandlar vi den datan som du har angett (e-postadress och annan frivillig information).

På så sätt erhåller vi ditt samtycke enligt följande:

"Jag skulle vilja prenumerera på nyhetsbrevet från Grohe AG enligt min intressekonfiguration. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att använda länken för avanmälning i nyhetsbrevet. "

Överföringen av nyhetsbrevet genom registrering sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 punkt 1 a) GDPR.

Registreringen av nyhetsbrevet sker i det så kallade double opt-it proceduren. För att förhindra missbruk skickar vi dig ett e-postmeddelande efter registreringen, och ber dig bekräfta din registrering. För att bevisa registreringsprocessen i enlighet till rättsliga kraven, blir din ansökan loggad. Lagring av registreringen, bekräftelsetiden och din IP-adress påverkas. För att skicka nyhetsbrevet använder vi tjänstelevernatörer som tillhandahåller ovanstående datan.

För att få deltajer angående det specifika nyhetsbrevet, till exempel innehåll eller frekvens, se respektive registreringssida.

e) Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samtycker du till lagring av din data (namn, adress, e-postadress, bankuppgifter) samt användningsdata (användarnamn, lösenord). Detta tillåter oss att identifiera dig som kund och ger dig möjlighet att hantera dina ordrar.

Vi erhåller ditt samtycke enligt följande:

"Jag vill skapa ett kundkonto. Min data ska kunna behandlas för detta ändamål. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke med verkan för framtiden via e-post till den angivna e-postadressen."

Du hittar specifika kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter, inklusive din rätt att återkalla ditt samtycke, vid varje särskilda registreringssida.

Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 punkt. 1 a) GDPR.

f) Inköpsbearbetning

Vi behandlar din orderdata för att behandla köpeavtalet. Behandlingen av datan utförs i enlighet med detta på grundval av art. 6 punkt. 1 b) GDPR.

Vi överför dina adressuppgifter till det företag som hanterar leveransen. Om det är nödvändigt att behandla avtalet, kommer vi också att tillhandahålla din e-postadress eller telefonnummer för att samordna ett leveransdatum (Avis) till det företag som hanterar leveransen.

Vi kommer att överföra din transaktionsdata (namn, beställningsdatum, betalningsmetod, leveransdatum och/eller kvitto, belopp och betalningsmottagare, och om det är relevant bankuppgifter och kreditkortsinformation) betaltjänstleverantören som ansvarar för behandlingen av betalningen.

Dessutom kan vi använda din e-postadress för att skicka information och kund- och nöjdhetsundersökningar så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller bland annat information om produktvård, garantifrågor och underhåll av våra produkter. I dessa fall behandlar vi uppgifterna i enlighet med artikel 6 punkt 1 f) GDPR. Syftet med databehandlingen och vårt berättigade intresse är att kunna förbättra och anpassa våra produkter och tjänster utifrån kundernas önskemål och behov.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att få dessa meddelanden och förfrågningar per e-post genom att utöva dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt D stycke g) och kontakta den angivna e-postadressen eller klicka på knappen för avanmälning som finns i vissa meddelanden, utan andra kostnader än grundtaxan för internetuppkopplingen.

g) Kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst på flera olika sätt.

Om du kontaktar kundtjänsten via kontaktformulär, fax eller telefon så behandlar vi dina uppgifter för att kunna hjälpa dig. Det omfattar allmänna databehandlingssyften såsom att diskutera problemet, ge offerter, ordna leverans och fakturera, men även för att till exempel besvara supportfrågor och behandla reklamationer samt dokumentation för vår supporttjänst.

Du kan även göra en kundorder direkt via vårt webbformulär. Du hittar beställningsvillkoren på den aktuella sidan.

Du kan se vilka uppgifter som är nödvändiga för att behandla din beställning i onlineformulären eller om vi ber om dem. Nödvändiga uppgifter omfattar minst dina grunduppgifter (namn, kontaktuppgifter, adressuppgifter), kundnummer eller referensnummer om du redan är kund samt uppgifter som gäller ditt ärende, såsom produkter det gäller, felbilder eller garantibevis.

När vi tar emot din förfrågan skickar vi en e-postbekräftelse på att vi har mottagit den med referensnummer som vi använder för att bearbeta förfrågan.

Vid behov kan vi med ditt tillstånd lämna vidare dina uppgifter till våra partnerföretag, som kan hjälpa dig på plats med reparations-, installations- och/eller underhållstjänster.

Vår behandling av uppgifter och eventuell överföring till partnerföretag sker antingen med ditt tillstånd enligt artikel 6 punkt 1 a) GDPR eller på uppdrag av dig enligt artikel 6 punkt 1 b) GDPR.

Dessutom kan vi använda din e-postadress för att skicka kund- och nöjdhetsundersökningar så att vi kan förbättra nivån på våra tjänster och regelbundet informera dig om nya erbjudanden och tjänster gällande de tjänster du efterfrågar. Det gäller bland annat information om produktvård, garantifrågor och underhåll av våra produkter. I dessa fall behandlar vi uppgifterna i enlighet med artikel 6 punkt 1 f) GDPR. Syftet med databehandlingen och vårt berättigade intresse är att kunna förbättra och anpassa våra tjänster och vår kundtjänst utifrån kundernas önskemål och behov.

Om du dessutom ger tillstånd till det får vi att själva informera dig om erbjudanden och tjänster från våra samarbetspartner och överlämna dina uppgifter till dem så att de kan kontakta dig direkt i marknadsföringssyfte. Det gäller både lokala GROHE-företag och externa samarbetspartner (till exempel installatörer eller servicefirmor). I detta fall behandlar vi uppgifterna i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) GDPR.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att få dessa meddelanden och förfrågningar per e-post genom att utöva dina rättigheter som registrerad enligt avsnitt D stycke g) och kontakta den angivna e-postadressen eller klicka på knappen för avanmälning som finns i vissa meddelanden, utan andra kostnader än grundtaxan för internetuppkopplingen.

h) Mässor, utställningar och GROHE Truck Tour

På mässor, utställnignar och GROHE Truck Tour ger vi dig möjligheten att begära information från oss. Information kan ges i digital form, skriftligen eller i form av personliga möten som du kan begära. Du kan välja mellan tillgängliga informationstjänster som erbjuds.

Vi behandlar din data i syfte att skicka dig den begärda informationen och för att få tillåtelse att kontakta dig för ytterligare support. Vidare använder vi din data för statistiska ändamål för att mäta framgång och förbättra vårt erbjudande ytterligare. Vi överför relevant data till det företag som anförtrotts leveransen. I händelse av ett personligt avtal kommer vi att vidarebefodra relevant data till GROHE-avdelningen som ansvarar för dig. Din data kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Efter att du har valt informationsförfrågningar och/eller kommunikationskanaler, kommer vi att inhämta följande samtycke:

"Jag önskar att ta emot den valda informationen från GROHE via de specifika kommunikationskanalerna. Jag är enig i att GROHE kan behandla min information i syfte att ge information, arrangera avtal och för statistiska ändamål, och kan överföra min data inom GROHE-gruppen till GROHE-företaget som ansvarar för mig för ytterligare stöd. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen som är publicerad på mässan."

Din data kommer att bli behandlad på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 punkt. 1 a) GDPR.

i) Fotografering och videoinspelning

Vi kan ta bilder och/eller videoinspelningar på mässor, utställningar, evenemang och GROHE Truck Tour som inte är baserad på en inbjudan. Vi kommer att dra din uppmärksamhet till inspelningsaktiviteten så snart som möjligt, och senast före du går in i det aktuella området där inspelningar görs, genom att ge informationsvarningar och utdelning av information. Du har alltid möjlighet att invända mot en individuell inspelning med det respektive filmteamet.

Detta gäller inte helhetsbilder där fokus är på presentationen av arrangemanget och inte på presentationen av en ensam person.

GROHE kommer att använda dokumentationen för att ledsaga kommunikationsåtgärder i tryck, på internet och/eller sociala medier, såväl som för intern utbildning och kommmunikation. Vi behandlar därefter datan på grundval av våra legitima intressen i enlighet med art. 6 punkt. 1 f) GDPR.

j) Tävlingar och marknadsföringskampanjer

Som en del av affärsverksamheten, organiserar vi tävlingar och marknadsföringskampanjer (nedan "Kampanjer") med oregelbundna intervaller.

Vi begär personuppgifter från dig via webbformulär för att genomföra kampanjer. Denna data krävs så att du kan delta i respektive kampanj.

Vi behandlar datan som du har gett för att genomföra den respektive kampanj. På detta vis får vi följande samtycke:

"Jag vill gärna delta i den organiserande GROHE-enheten i enlighet till åtgärdssidan. För detta ändamål, samtycker jag till behandling av persondatan som jag försett. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till e-postadressen som angetts i kampanjen."

Deltagandet i dessa åtgärder är frivilligt. Med ditt deltagande godkänner du denna databehandling.

Vi behandlar dina data på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 a) GDPR.

Vi tar hjälp av externa tjänsteleverantörer för att kunna genomföra kampanjerna. Du hittar mer information om databehandlingen i avsnitt B punkt a–m. Mer information om specifika regler hittar du på den aktuella kampanjsidan.

Du hittar ytterligare kampanjspecifika regler på respektive kampanjsida.

k) Webbplatsanalys och marknadsföring

För att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies. Detta är korta datapaket som är lagrad på din slutenhet och byts ut med andra levernatörer. Vissa av de cookies vi använder raderas omedelbart efter att du stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (beständiga cookies).

Frivilliga cookies, som används för att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen (funktionella cookies), för att mäta prestandan (prestanda-cookies) eller för marknadsföring (riktade cookies), används endast med ditt tillstånd i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) GDPR. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar i Inställningar för cookies längst ner på sidan. Där kan du även ta bort tidigare tillstånd att använda cookies, och de nya inställningarna kommer att tillämpas i framtiden.

I den mån du har samtyckt till användning av cookies, placeras förstapartscookies och tredjepartscookies på din enhet när du besöker webbplatsen. Tredjepartscookies kontrolleras och hanteras av en tredjepartsleverantör (t.ex. Google eller Facebook). Förstapartscookies placeras av oss och hanteras direkt av oss. I vissa fall, som vi uttryckligen tar upp i det här avsnittet, överlämnar vi de uppgifter som samlas in av förstapartscookies (IP-adress och cookie-ID) till tredje part.

Du kan ta bort cookies som är sparade på din enhet och ställa in webbläsaren så att det inte går att spara cookies. I dessa fall måste du eventuellt göra om inställningarna varje gång du besöker den här webbplatsen och räkna med att vissa funktioner kanske påverkas negativt.

Vi använder cookies i samband med följande funktioner:

aa) Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en tjänst från Google LLC 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google använder vissa cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi använder informationen som är lagrad för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra webbplatsrelaterade tjänster. På grund av vårt övervägande intresse behandlar vi datan som har erhållits för optimal marknadsföring av vårt online-utbud enligt Art.6 para 1. f) GDPR. Google kommer aldrig att knyta din IP-adress till annan Google-data.

Var uppmärksam på att denna webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "anonymizeIp ()". Detta trukterar IP-adresser före de skickas till en server i USA. En direkt personlig referens i förbindelse med de lagrade datan är därmed vanligtvis uteslutet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en server i USA och förkortas där.

Du kan när som helst välja bort insamlingen av data genom att välja Google Analytics Disable Add-on.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Var också uppmärksam på kommentarer om användning av Google-data i Google Partner Network på:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

www.google.de/privacy_ads.html

För mer information om sekretess, vänligen besök:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) New Relic

Vi använder programvaran NewRelic på vår hemsida. Detta gör det möjligt att analysera din webbplatsanvändning. Informationen som är lagrad av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till en server av NewRelic i USA. Vi behandlar data med bakgrund av vårt intresse för optimal marknadsföring av vårt onlineutbud enligt Art.6 para.1 f) GDPR.

NewRelic kommer att använda informationen som är lagrad för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webboperatörer och för att erbjuda andra tjänster relaterade till webbaktivitet och internetanvändning.

Mer information om dataskydd hittar du på:  

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Privacy Policy for Product Reviews (Bazaarvoice)

Dina produktomdömen bearbetas av Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

dd) Användning av Google ReCAPTCHA

För att skydda kommentarsavsnittet och kontaktformuläret på våra webbplatser mot spam och missbruk, använder vi den externa tjänsten reCAPTCHA. Detta är en tjänst som levereras av Google Inc 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan Google). reCAPTCHA gör det möjligt att skilja mellan ingångar av mänskligt ursprung och de som blir missbrukade av automatiserad programvara (även kallad bots). När du använder tjänsten, kommer följande data att bli överförd till Googles servrar i USA:

• hänvisningsadress
• IP-adress till användaren
• inmatningsbeteende hos användaren samt musrörelser i området för "reCAPTCHA" kryssrutorna
• Google-konto: Om användaren är inloggad på sitt Google-konto samtidigt kommer detta att kännas igen och tilldelas.
• Information om webbläsare som används, webbläsarstorlek, webbläsarupplösning, plugin-moduler, språkinställningar, datum
• Mus och berörningshändelser på sidan
• Scripts och presentationsinstruktioner på webbplatsen
• cookies

Behandlingen är baserad på vårt överhängande intresse för säkerheten på vår webbplats i enlighet med Art.6 punkt.1 f) i GDPR.

För mer information om sekretess, vänligen besök:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Integrering av externt innehåll

Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera presentationen och utbudet på vår webbplats. När du besöker webbplatsen, skickas automatiskt en begäran via API:et till servern till den respektive innehållsleverantör, där viss loggdata (till exempel användarnas IP-adress) blir överförd. Det dynamiska innehållet blir därefter överfört till vår hemsida och visas där.

Vi använder externt innehåll i samband med följande funktioner:

aa) Google Maps

Vi använder Googles karttjänst "Google Maps" på vår webbplats för att ge dig en interaktiv karta. När kartan visas, blir datan , inklusive din IP-adress och plats, överfört till Googles servrar i USA och lagras där. Denna behandling är baserad på vårt överhängande legitima intresse för en optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med Art. 6 punkt. 1 f) i GDPR.

För mer information om sekretess, vänligen besök:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook besöksspårare

Vi använder "visitor action pixels" från Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är baserad i EU, Facebook Ireland Ltd,, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook")) på vår webbplats. Detta gör det möjligt att spåra användarbeteende efter att de har omdirigertas till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Informationsn som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, dvs. vi ser inte enskilda användares personuppgifter.

När webbplatsen besökes, blir pixeln integrerad direkt av Facebook och kan lagra en cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller redan är inloggad på Facebook, kommer ditt besök att noteras i din profil. De insamlade användaruppgifterna är anonyma för oss och tillåter oss därmed inte att dra slutsatser om användaridentitet. Emellertid blir denna data lagrad och behandlad av Facebook, och det är anledningen till att vi informerar dig, baserat på vår kunskap om situationen. Facebook kan koppla denna information till ditt Facebook-konto och även andvända till sina egna marknadsföringsändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan tillåta att Facebook och dess partner lägger in annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål. Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 a) GDPR.

cc) Partnerprogram

GROHE samarbetar med onlinebutiker för att erbjuda dig, som kund, onlinebutiker där du kan köpa GROHE-produkter.

Dessa är återförsäljare som visas efter att du har klickat på "Köp nu" på en produktsida. Om du klickar på onlinebutikens logotyp, blir du omdirigerad till deras onlinebutik.

Denna omdirigering görs av HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, the Netherlands). Hatch kommer att placera en spårningspixel på inköpsbekräftelsen hos återförsäljaren för att spåra den första "lead" med GROHE till återförsäljaren. I detta sammanhang kommer anonym data från återförsäljarens webbplats att vidarebefodras till partnern Hatch.

För mer information om användning av spårningspixlar för återförsäljarens räkning finns i sekretessavsnittet på den specifika återförsäljarens webbplats. Trots noggrann kontroll av innehåll, tar vi inte på oss något ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för innehållet på sina sidor.

Du hittar mer information om användningen av data på Hatch i deras sekretesspolicy:

www.gethatch.com/en/privacy-policy/

m) Internationell dataöverföring

I den mån vi överför uppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation sker detta i enlighet med artikel 44–49 GDPR.

C. Datalagringens varaktighet

Vi lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet det behandlas för, eller om ditt samtycke är återkallat. När det gäller lagstadgade lagringskrav kan lagringsperioden för viss data var upptill 10 år, oavsett behandlingsföremål.

D. Registerades rättigheter

a) Information

På begäran kan du när som helst motta information om alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.

För ditt eget skydd förbehåller vi oss rätten att på begäran inhämta ytterligare information för att bekräfta din identitet för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till personuppgifter som vi åtar oss att skydda. Om identifiering inte är, möjlig förbehåller vi oss rätten att vägra behandla begäran.

b) Korrigering, annullering, begränsning av behandligen (blockering), motstånd

Om du inte längre samtycker till lagring av dina personuppgifter, eller om dessa har blivit felaktiga, kommer vi efter lämpliga instruktioner att ordna radering eller blockering av din data eller göra de nödvändiga korrigeringarna (i den utsträckning som tillåts enligt tillämpad lag). Det samma gäller om vi bara ska behandla data i framtiden på ett restriktivt sätt.

c) Dataportabilitet

På begäran kommer vi att förse dig med dina uppgifter i ett standardformat, strukturerat och maskinläsbart format så att du, om du vill, kan skicka uppgifterna till en annan ansvarig person.

d) Rätt att klaga

Den behöriga tillsynsmyndigheten har rätt att överklaga följande:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

e) Rätt till återkallande vid samtycke med framtida verkan

Varje givet samtycke kan återkallas när som helst med framtida verkan. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen förrän tidpunkten för återkallandet.

f) Begränsning

Data där vi inte kan identifiera den registrerade, till exempel om de är anonymiserat för analysändamål, omfatts inte av ovanstående rättigheter. Information, radering, blockering, korrigering eller överföring till ett annat företag kan vara möjligt med hänsyn till på sådan information om du förser oss med ytterligare information som gör det möjligt för oss att identifiera den.

g) Utöva dina rättigheter

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering, invändning eller radering av data eller önskan att överföra datan till ett annat företag, vänligen kontakta “dataprotection_se@grohe.com”.

E. Datasäkerhet

För att säkerställa säkerheten för datan som överförs till oss, använder vi TLS-kryptering med 128 bitar. Du känner igen sådana krypterade anslutningar med prefixet "https: //" i sidlänken i adressfältet i webbläsaren. Okrypterade sidor identifieras med "http: //"

All data som du skickar till vår webbsida - till exempel förfrågningar eller inloggningar - kan inte läsas av tredje part tack vare SSL-kryptering.

F. Ändring av sekretesspolicyn

För att säkerställa riktlinjer för databeskydd alltid uppfyller gällande rättsliga krav, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar när som helst. Detta gäller även om dataskyddsinformationen måste justeras på grund av nya eller reviderade erbjudanden eller tjänster.

STATUS: 07.2021