Beskrivningstexter enligt AMA

AMA (Allmänn Material och Arbetsbeskrivning) är ett verktyg som används i dokumentationen och kommunikationen under hela byggprocessen för att säkerställa ett kvalitetssäkrat byggande. I korthet består AMA av tusentals beskrivningar av olika utföranden och material vilka är utformade på samma sätt. Tack vare denna utformning, talar alla som är inblandade i de olika stegen av en byggprocess samma språk, vilket bidrar till ett kvalitetssäkrat byggande.

Relaterade länkar