Underhåll

Kontrollera alla delarna, rengör dem, byt ev. ut skadade delar och smörj dem med specialarmaturfett (best.nr. 45 589).

Reservdelar: se TPI (Teknisk Produktinformation). TPI finns även på vår hemsida: www.grohe.se

Skötsel:
Bästa kund.
För att du ska ha glädje av dina GROHE-armaturer så länge som möjligt, är det viktigt att du följer våra skötselanvisningar. För materialskador och skador på armaturernas yta till följd av felaktig behandling kan vi inte ge någon garanti. Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller skurmedel för att rengöra armaturerna, och inte heller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller syror, kalklösningsmedel, ättiksprit eller andra rengöringsmedel som innehåller ättiksyra. Sådana medel angriper ytan och gör att dina armaturer blir matta och repiga.
Eftersom sammansättningen av dessa medel ständigt ändras, kan vi inte garantera att de inte skadar dina armaturer.

Rengör dina armaturer endast med lite tvål och en fuktig trasa, skölj av med rent vatten och torka dem sedan med en torr trasa. Kalkfläckar slipper du om du torkar av armaturerna efter varje användning.

Om du trots allt skulle få problem med kalkavlagringar rekommenderar vi vårt miljövänliga rengöringsmedel GrohClean. Detta rengöringsmedel skonar både materialet och miljön.

GrohClean (produkt-nr 45 939) kan du beställa hos din installatör.

Relaterade länkar