Vanliga frågor

Vänligen välj en kategori från den nedanstående listan för att finna de vanligaste frågorna om våra produkter och tjänster. Om du inte kan finna ett svar på dina frågor, vänligen kontakta oss.

Service

Kan jag ladda ned en kopia av monteringsanvisningarna?

Ja, se sidan med produktinformation där du kan hitta den tekniska produktinformationen för alla produkter.

Kan bruksanvisningar/monteringsanvisningar laddas ned?

Ja. Ange produktkod i sökrutan i övre högra hörnet på webbplatsen. När du hittat produkten, klicka på "Teknisk produktinformation". Detta kommer att öppna en PDF-version.

Var kan jag köpa reservdelar till GROHE-produkter?

Reservdelar finns hos alla GROHE återförsäljare. Gå in på vår webbplats och använd sökfunktionen under "SERVICE & ÅTERFÖRSÄLJARE" – "Återförsäljare".

Har GROHE något rengöringsmedel?

Ja, Grohclean, art.nr. 45934000.

Erbjuder GROHE ett underhållsavtal?

I allmänhet inte, men kontakta GROHEs kundtjänst för ytterligare information.

Hur kan jag hitta en reservdel till min GROHE-produkt?

Gå till vår webbplats www.grohe.se och ange produktkod i sökrutan i övre högra hörnet. När du hittat produkten, klicka på "Teknisk produktinformation". Detta kommer att öppna en PDF-version.

Har GROHE några appar för iPhone?

Ja, vi har olika appar. Gå till iTunes Store och ange GROHE.

Var finns den att köpa

Var kan jag köpa GROHE-produkter?

Gå in på vår webbplats och använd sökfunktionen under "SERVICE & ÅTERFÖRSÄLJARE" – "Återförsäljare".

Var kan jag hitta det kompletta sortimentet?

Se vår produktkatalog.

Produktsökning

Garanti

Hur lång garanti ger GROHE?

Fem (5) år så länge du har ett inköpsbevis som du kan visa upp. Vid kommersiell användning måste det finnas bevis för ett årligt underhållsprogram, annars är garantin begränsad till ett (1) år.

Finns det en garanti för reservdelar?

Om GROHE byter ut en del inom garantin så gäller garantin för hela produkten fortfarande fem (5) år från dess inköpsdatum. Om en reservdel köps efter produktens garantitid så har den delen en garanti på fem (5) år. Inköpsbevis krävs för att GROHEs garanti ska gälla.

Vad ingår i garantin hos GROHE?

Garantin gäller när produktens prestanda försämras av fel i material eller tillverkningsprocess. Garantin gäller inte fel orsakade av tredje part på grund av hantering av produkten, installation som inte följer monteringsanvisningarna, underhåll som inte följer våra krav, underhåll utfört av andra än kvalificerade installatörer, användning av reservdelar som inte är GROHE original, skada efter felaktig anslutning eller bockning under installationen, och inte heller för repade ytor eller ytor som skadats på grund av felaktigt rengöringsmedel. Om en produkt eller del byts ut och/eller repareras inom garantin så gäller fortfarande bara garantin från det datum då hela produkten ursprungligen köptes in. Detta gäller för både hela produkten och eventuella nya delar. Om ett visningsexemplar köps från en GROHE återförsäljare/grossist så omfattas produkten inte av GROHEs femåriga garanti. Garantin är då helt en fråga för återförsäljaren av produkten.

Företag

Vem designar GROHEs produkter?

Vi har ett designerteam baserat i Tyskland, under ledning av den internationellt berömda, prisbelönta designern Paul Flowers.

Design

Var tillverkas GROHEs produkter?

Vi har sex fabriker runt om i världen, vår huvudsakliga produktion finns i våra tre anläggningar i Tyskland.

Hållbar Produktion

Vad betyder "Cosmopolitan" i fråga om design?

Cosmopolitan står för produkter med en noggrann balans mellan design och funktion, influerad av minimalism och med avancerad teknik.

Vad innebär GROHE "Sensual Minimalism"?

Sensual Minimalism är en mjukare, mer taktil och känslomässig form av minimalism.

Veris

Vad innebär GROHEs policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Det ingår i vår policy att alla delar av koncernen följer samma principer och riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet. Miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder "Made by GROHE". Företagets avdelning för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) samt hållbarhet säkerställer genom motsvarande anvisningar och regelbundna revisioner att dessa enhetliga standarder "Made by GROHE" etableras och efterlevs globalt. ISO 14001, dvs. certifiering av alla koncernens viktigare anläggningar enligt de internationella standarderna ISO 14001:2004 (miljöledning) och – i framtiden – OHSAS 18001:2007 (ledningssystem för arbetsmiljö) ingår som en del av våra standarder.

Är GROHE samma tillverkare som Hansgrohe?

Nej! GROHE och Hansgrohe är två olika företag med olika produkter.

Är AXOR ett varumärke hos GROHE?

Nej, detta är ett varumärke hos Hansgrohe.