Pris & Leveransvillkor

GROHEs 5-åriga tillverkargaranti

Generella garantibestämmelser
Produkter med fabriksfel repareras eller utbytes inom loppet av 2 år från leveransdatum. Om leveransdatum ej kan faställas skall tiden räknas från installationsdatum. Grohe A/S står för material och reparationskostnad.
Om ett fabriksfel inträffar inom år 3-5 från leveransdatum/ installationsdatum ersätter Grohe A/S köparen med behövliga reservdelar utan kostnad. Arbetskostnad står dock köparen för.

Garantivillkor

1. Garantin gäller ej om produkten felaktigt installerats eller om felet orsakats av föroreningar i vattnet.
2. Alla produkter ska installeras och förvaras i frostfritt utrymme. Garantin omfattar således ej frostskadade produkter.
3. Garantin gäller ej om produkterna används felaktigt eller underhålls på felaktigt sätt.
4. Garanti avser ej batteri till de elektroniska produkterna.
5. Grohe A/S ska godkänna eventuella garantireparationer innan de utförs av kund.
6. Den till produkterna tillhandahållna monterings- & skötselanvisningen ska följas.

GROHEs utökade professionella tillverkargaranti 10 år

Dra fördel av vår utökade garanti GROHE PROFESSIONAL under en period av tio år från GROHE-produktens inköpsdatum enligt villkoren som anges nedan för utvalda produkter som levererats till slutkunden under varumärket GROHE.

GROHEs utökade tillverkargaranti gäller för produkter som köpts i GROHE-certifierade butiker efter 1 april 2014. En förutsättning för garantianspråk är att man måste uppvisa originalfakturan med inköpsdatum och att den tydligt måste ange säljarens namn och adress samt försäljningsplatsen.

GROHE Tillverkargaranti 2 år plus

GROHEs produkter är designade för att vara både visionära och innovativa, samtidigt som kvaliteten alltid garanteras. När du köper GROHE-produkter vet du att din investering alltid är en perfekt avvägning mellan kvalitet, teknik och design i förening med uthållig produktion.

GROHE ska utföra garantitjänster för slutkunden enligt de villkor som anges nedan för alla produkter som levererats till slutkunden under varumärket GROHE och är märkta som produkter, för vilka ”GROHEs tillverkargaranti 2 år+” gäller.