GROHES CERTIFIERINGAR

Många av GROHEs produkter har certifieringar och deklarationer som ökar hållbarheten i byggprojekt och stödjer olika miljöcertifieringar.

Nedan hittar du de aktuella produkterna.

Miljövarudeklaration (EPD)

En miljövarudeklaration (EPD) är ett omfattande "produktpass" som är registrerat och godkänt via en oberoende verifiering. Passet ger transparent och jämförbar information om produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. EPD:er redogörs enligt ISO 14025, där anläggningsprodukter, -tjänster och -processer redogörs enligt EN 15804. En livscykelanalys (LCA) är kärnan i en EPD. Den tar hänsyn till en produkts alla stadier: från utvinning av råmaterial till produktion och sedan användningsfas till bortskaffande, inklusive påverkan av de enskilda transportvägarna.

GROHE har lanserat EPD:er för många produkter i sitt sortiment och fler är på gång.Sökningsguide

Dessa två parametrar ska vara ifyllda vid sökning:

  • Filter > "grohe"
  • Product Category > "Construction products"
Sök efter EPD:er här

ENERGIKLASSNING ENLIGT KIWA

Denna energimärkning av sanitetsarmaturer erkänns av många nordiska fastighetsutvecklare och byggföretag, samt används som ett urvalskriterium. Certifieringen är nämligen en av kriterierna för att uppnå en Svanenmärkt byggnad. Svanenmärket lyfts fram och erkänns av hyresgäster, evenemangsbokare, fastighetsköpare och hotellgäster.

Baserat på svenska teststandarder (SS 820000, SS 820001).

Nedan hittar du de aktuella produkterna.

Se vilka produkter som har energimärkning