VATTENSKYDD FÖR DITT FÖRETAG OCH DINA FASTIGHETER

Att driva ett företag eller äga fastigheter kommer med mycket ansvar och en lång lista med saker att oroa sig för. Så varför inte stryka en sak från den listan? Med ett smart vattenskyddssystem kan du säkra dina lokaler från de förödande effekterna vattenskador har, och ge dig själv lite lugn och ro.

Vattenskador och översvämningar kan ha förödande effekter för fastigheter och företag. Det handlar inte bara om kostnaderna för skadat lager, inventarier och inredning, utan också tiden det tar att fixa skadorna - vilket kan ta allt från flera dagar till veckor, eftersom fastigheten måste torka ordentligt innan några reparationer kan påbörjas.

För fastighetsägare eller hyresvärdar kan det innebära ett stort jobb med att flytta hyresgäster till andra lokaler medan reparationerna pågår. Och vattenskador och översvämning innebär förstås också en stor risk för hälsan och säkerheten hos anställda och kunder.

SMÅFÖRETAG, BUTIKER, RESTAURANGER - INGA MER FÖRLORADE DAGAR PÅ GRUND AV VATTENSKADOR

En vattenläcka innebär inte bara kostnader för skadade lokaler och inventarier, den gör också att ditt företag behöver hålla stängt i flera dagar! Med GROHEs vattenskydssystem kan det undvikas genom att vattenläckorna upptäcks i tid, och vattnet stängs av innan det hinner orsaka större skador.

GROHE Sense vattendetektor och GROHE Sense Guard är anpassade för företagsmiljöer, beroende på antalet badrum och köksfixturer.

Lokaler med ett begränsat antal sanitetsvaror:

  • en butiksenhet,
  • ett mindre kontor,
  • en restaurang,
  • ett läkarkontor,
  • och andra liknande lokaler.

En person med kontroll över vattenflödet kan bestämma om vattnet ska stängas av, utan negativ påverkan för företaget.
Kontroll över vattnet sker via vår smartphone-applikation.

Kontakta oss för en lösning som passar just dina behov

BYGGARBETSPLATSER - INGA MER VATTENSKADOR TILL FÖLJD AV INSTALLATIONSFEL

Byggarbetsplatsen lämnas tom över kvällen, ett fel i installationen av rör och vattenfixturer har skett - och helt plötsligt rinner vattenläckor ostört i flera timmar innan de kan stoppas. Förstört material måste ersättas, extra kostnader måste täckas och en försening i byggschemat måste räknas in. Med GROHE Sense Guard kan vattenläckorna upptäckas i tid och minimeras med hjälp av en automatisk avstängningsfunktion, innan de orsakar enorma skador.

GROHE Sense Guard innehåller automatiska skyddsfunktioner utifall ett rör skulle brista och orsaka stora vattenläckor - den smarta vattenfelsbrytaren kan upptäcka dessa typer av fall och stänga av vattnet automatiskt. Även utan WiFi-anslutning levererar enheten denna säkerhetsåtgärd, endast genom att vara elansluten och installerad på vattenledningen.

Kontakta oss för en lösning som passar just dina behov

FASTIGHETSÄGARE - SKYDDA DINA FASTIGHETER GENOM ATT MINSKA VATTENSKADOR

Är du ägare till affärs- eller bostadsfastigheter? Du kanske redan utrustat dessa med brandvarnare för att upptäcka bränder i tid och undvika stora skador vid eldsvådor. Varför inte gå ett steg längre och skydda dina fastigheter med ett vattenskyddssystem?

När en vattenläcka väl påbörjats kan den löpa genom byggnaden i flera timmar eller dagar innan den upptäcks och stoppas, och kan leda till stora och långvariga skador på byggnaden. Med GROHEs vattenskyddssystem stängs vattnet av automatiskt vid en upptäckt läcka, innan den hinner orsaka för stora skador.

Vänligen notera att GROHEs vattenskyddssystem kan för tillfället endast installeras i fastigheter där storleken på sanitetsinstallationen motsvarar ett enfamiljshus.

Kontakta oss för en lösning som passar just dina behov