Vattenbesparande toaletter med dubbelspolning

Dolda cisterner med dubbelspolning

Ett av de enklaste sätten att spara vatten i hemmet är att installera en toalett med en dubbelspolande cistern.

De dolda cisternerna, som är designade för användning tillsammans med vägghängda cisterner och rygg-mot-vägg-cisterner, låter användaren välja hur mycket vatten som ska användas under spolning. Genom att använda en mindre vattenvolym vid spolning, kan du reducera din årlia vattenkonsumtion väsentligt och bidra till bevarandet av denna värdefulla naturresurs.

Hur mycket vatten förbrukar en toalett med dubbelspolning?
GROHEs sortiment med dolda cisterner låter dig välja mellan enkelspolning, start/stoppspolning och dubbelspolning - detta bestäms enligt ditt val av tryckplatta. En toalett med dubbelspolning erbjudet ett val av två spolvolymer: stor, 6 liter, och liten, 3 liter. Cisternerna kan även justeras så att de spolar med en reducerad volym på 4,5 liter samt 3 liter.

Spolplattor för toaletter med dubbelspolning
Välj en spolplatta som kompletterar designen hos dina badrumskranar och dusch för en fullt koordinerad look. GROHEs tryckplattor kan fästas antingen horisontellt eller vertikalt för att matcha din stil och ger även tillgång till din dolda cistern vid underhållsbehov.

skate-cosmopolitan-tryckplatta

Större volym

Tryck på den stora knappen på spolplattan för att spola med en större vattenvolym.

skate-cosmopolitan-tryckplatta

Mindre volym

Tryck på den lilla knappen på spolplattan för att spola med en mindre vattenvolym.

Nova Cosmopolitan

Rapid SL Installation System