Vill du veta om det manuella bidésätet passar på din nuvarande WC?

Om alla svar på följande frågor är "ja", kan du uppgradera din nuvarande toalett med det manuella bidésätet från GROHE

Har din befintliga WC en cirkulär form?

Har din befintliga WC en jämn yta?

Är mått A mellan 130 och 200 mm?

Är mått B mellan 345 och 375 mm?

Är mått C som mest 375 mm långt?

Är mått D minst 497 mm långt?

Är mått E mellan 405 och 459 mm långt?