Vill du veta om den manuella Bidésitsen passar på din nuvarande WC?

Du kan ladda ner en stencil för att se om denna Manuella Bidésits passar din toalett eller så kan du svara på frågorna nedan.

OM ALLA SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR ÄR "JA", KAN DU UPPGRADERA DIN NUVARANDE TOALETT MED DEN MANUELLA BIDÉSITSEN FRÅN GROHE

Har din befintliga WC en cirkulär form?

Har din befintliga WC en jämn yta?

Är måttet A mellan 130 och 200 mm?

Är måttet B mellan 345 och 375 mm?

Är måttet C som mest 375 mm långt?

Är måttet D minst 497 mm långt?

Är måttet E mellan 405 och 459 mm långt?