VANLIGA FRÅGOR GROHE Sense

Översvämningslarm

Hur registrerar GROHE Sense Guard en översvämning?

På undersidan av GROHE Sense finns två guldstift. När dessa stift förbinds genom vattenflödet utlöser en kortslutning ett larm som omedelbart skickas till appen.

Vad händer när GROHE Sense Guard registrerar en översvämning?

Ett larm skickas till dig och dina nödkontakter som meddelande eller e-post – beroende på dina meddelandeinställningar. Enheten börjar även att blinka rött och pipa. Om du använder GROHE Sense slutar enheten att lysa och pipa efter en timme och börjar lysa och pipa igen efter 23 timmar (varje dag, tills batterierna tar slut). Larmet från Sense+ slutar inte. För att stänga av larmet från enheten måste kontaktstiften på undersidan torkas med en luddfri trasa.

Nej, du behöver bara en fungerande Internet-anslutning för att ta emot push-meddelanden på din smartphone. De kan skickas via ett mobilnät eller WLAN-anslutning. GROHE ONDUS kan också meddela dig eller andra kontakter via e-post i nödfall.

I många fall kan det ta en stund tills larmsignalen ljuder. Oberoende av detta skickas ett meddelande till GROHE ONDUS-appen, så att du varnas så snabbt som möjligt.

Temperatur- och fuktmätning

Hur ofta mäter GROHE Sense rumstemperaturen och fuktigheten?

Temperaturen och fuktigheten mäts konstant, enheten registrerar värdena en gång i timmen. Fuktighets- och temperaturinformationen sparas dagligen i GROHE ONDUS-molnet.

Om du vill ha mer kontroll kan du använda GROHE Sense+. Med GROHE Sense+ har du möjligheten att ta fram de aktuella temperatur- och fuktighetsvärdena genom att trycka på uppdateringsknappen i appen.

Vad är skillnaden mellan GROHE Sense och GROHE Sense+?

Båda produkterna mäter temperaturen och fuktigheten konstant. GROHE Sense skickar fuktighets- och temperaturinformationen till molnet en gång om dagen. Med GROHE Sense+ har du dessutom möjligheten att ta fram de aktuella temperatur- och fuktighetsvärdena med uppdateringsknappen i appen.

Mäter GROHE Sense den absoluta eller den relativa luftfuktigheten?

GROHE Sense mäter den relativa luftfuktigheten. Den relativa luftfuktigheten beror på temperaturen. En luftfuktighet på 100 % innebär att luften innehåller så mycket vatten den kan bära.

Installation

Var ska GROHE Sense installeras?

Installera GROHE Sense i ditt hus på en plats där det finns risk för översvämning eller där du vill kontrollera luftfuktigheten.

 • Installera GROHE Sense i din källare, då det finns stor risk att vattenskador uppstår där.
 • Installera GROHE Sense under diskhoar eller tvättställ, eftersom läckor ofta upptäcks för sent där.
 • Installera GROHE Sense i närheten av tvättmaskinen, så att inget händer där.
 • Installera GROHE Sense på vinden om det finns fönster där som ofta öppnas för luftning, för att snabbt kunna registrera om det regnar in.

Hur installerar man GROHE Sense?

Ladda först ner appen från Apple App Store eller Google Play Store. Registrera dig och ställ in dina hus och rum om detta inte redan gjorts. Lägg till GROHE Sense Guard i ditt rum genom att trycka på plussymbolen (+) eller lägga till den från katalogen. Namnge enheten och rummet. Sätt i de 3 AAA-batterierna som kom med produkten och upprätta wifi-anslutningen genom att välja din GROHE Sense SSID och ange lösenordet som står på baksidan av produkten. Om du redan har monterat produkten och det är svårt att se lösenordet kan du ta en bild med blixt med din mobil.

Placera sedan GROHE Sense på en jämn yta (inte en yta av metall/ledande yta), så att stiften kommer i kontakt med ytan.

Vad gör jag om GROHE Sense är för stor för att placeras i området som jag vill övervaka?

Prova förlängningssatsen 22506LN0, som har en förlängningskabel på 1,2 m. Fäst förlängningssatsens bottenplatta på väggen med båda skruvarna. Placera fjärrsensorn på en jämn yta (inte en yta av metall/ledande yta) så att stiften kommer i kontakt med ytan.

Du kan även installera GROHE Sense+, om du vill ha en produkt som både är nätdriven och fungerar med förlängningssatsen.

Vad kan jag göra när wifi-anslutningen inte är tillräckligt stabil eller när wifi-anslutningen som behövs för att genomföra anslutningen med GROHE Sense inte hittas?

Här finns det flera möjliga lösningar

 • Du kan installera en repeater, som förstärker wifi-signalen i närheten av produkten.
 • Om du har en UTP-anslutning kan du installera en accesspunkt eller en repeater (generellt kan du välja mellan dessa två driftlägen) direkt på UTP-anslutningen.
 • Det sista alternativet är att använda strömkabelprodukter. Installera då en strömkabelanslutning i närheten av routern och en i närheten av produkten. Välj en strömkabelprodukt med wifi-funktion, annars behöver du fortfarande en repeater/accesspunkt.

Vad kan jag göra, om jag inte kan ansluta till mitt privata WLAN?

Steg 1: Kontrollera om ditt WLAN har tillräcklig räckvidd

Möjligen finns det ett problem med din WLAN-räckvidd. Nedan finns olika möjliga orsaker och lösningar. En app för att testa ditt WLAN kan vara användbar för att avhjälpa det potentiella problemet. Vi rekommenderar WiFi-analyzer (samma namn för Android och iOS).

Potentiellt problem: Routerns avstånd är för stort.
Test: Kontrollera WLAN-prestandan, när du avlägsnar det från din router.
Lösning: För att lösa detta problem kan du antingen installera en repeater eller en ny router med bättre kapacitet.

Potentiellt problem: Hinder, som tjocka väggar, försvagar WLAN-signalen
Test: Kontrollera WLAN-prestandan på en sida av väggen och jämför med prestandan på andra sidan.
Lösning: Du kan använda en Powerline-adapter för att överföra WLAN-signalen genom husets elsystem.

Potentiellt problem: Överlappande WLAN-nätverk i ett område. Varje router använder en kanal från 1 till 11, som väljs automatiskt av routern. I tätbefolkade områden kan det ske överlappning vid användning av dessa kanaler.
Test: Appen visar vilka kanaler som används mest.
Lösning: Byt kanal manuellt på din router till en kanal som inte är överbelastad. Läs hur du gör detta i routerns bruksanvisning.

Potentiellt problem: För många enheter använder samma WLAN-nätverk. Detta kan sakta ner WLAN-prestandan, speciellt när användaren ständigt laddar ner eller streamar videor. 
Test: Appen visar dig hur snabbt ditt WLAN är.
Lösning: Installera en router med större kapacitet eller använd en WLAN-router med maskformigt nätverk.

Steg 2: När din WLAN-räckvidd är tillräcklig har du potentiellt problem med din router. För att få reda på detta, utför följande steg: 

 • Använder du ett WLAN-nätverk med en frekvens på 2,4 GHz?
  För att kunna integrera Sense i ditt WLAN-nätverk måste nätverket använda en frekvens på 2,4 Ghz. Enheten arbetar inte med en frekvens på 5,0 Ghz. Detta kan du se och ändra i inställningarna för din router.
 • Är ditt privata WLAN säkrat med WPA/WPA2?
  GROHE Sense arbetar inte med öppna WLAN-nätverk, utan ett WLAN-nätverk säkrat med WPA eller WPA2 krävs. Detta betyder att ditt privata WLAN måste vara skyddat med ett lösenord på minst åtta tecken.
 • Är MAC-filtrering aktiverat?
  MAC-filtrering är en skyddsmetod för WLAN-nätverk. WLAN-routern godkänner endast kända/registrerade enheter. Normalt är inte MAC-filtrering aktiverat som standard utan måste ställas in manuellt. Om du har aktiverat MAC-filtreringen, deaktivera denna eller lägg till MAC-adressen för GROHE Sense i din router. För att ta reda på MAC-adressen för din GROHE Sense kan du ladda ner appen för att testa ditt WLAN, starta integrationsläget (blå, blinkande LED) i enheten genom att sätta i batterierna och ansluta enheten till din smartphone. Appen visar enhetens MAC-adress.
 • Är portarna 433 (HTTPS) och 80 (HTTP) öppna?
  Portar är anslutningar för ditt nätverk, som möjliggör kommunikationen mellan ditt WLAN-nätverk och andra tjänster. För att upprätta en anslutning mellan GROHE Sense och ditt WLAN-nätverk, måste port 433 och port 80 vara öppna. I de flesta fall är dessa portar öppna som standard. Om detta inte är fallet ska du ta hjälp av bruksanvisningen för din router.
 • Är DHCP aktiverat på routern?
  DHCP, ett kommunikationsprotokoll för kommunikationen mellan WLAN-nätverket och enheter, måste vara aktiverat för användningen av GROHE Sense. Normalt är DHCP aktiverat på routern som standard. På följande adress finns en förklaring av hur du tar reda på om DHCP är aktiverat resp. hur du kan aktivera den: http://www.wikihow.com/Configure-a-Router-to-Use-DHCP
 • Stöder routernIPv4?  
  IPV (Internet Protocol Version) är en kommunikationsmetod för din router och de anslutna enheterna. Det finns olika typer: IPv4 och IPv6. GROHE Sense använder IPv4 för kommunikation, vilket betyder att WLAN-routern också måste vara inställd på IPv4. I de flesta fall stöder routern både IPv4 och IPv6. Detta kan du kontrollera och ändra i inställningarna för din router. En förklaring av hur du gör detta finns här: http://testingfreak.com/change-enabledisable-ipv4-ipv6-computer-windows/

Hårdvara

Hur stor är GROHE Sense?

GROHE Sense är en vattendetektor med en diameter på 84 mm och en höjd på 35 mm.

Förlängningssatsen består av en väggplatta med en diameter på 84 mm och en höjd på 38 mm med detektorn och en fjärrdetektor med en höjd på 10 mm och en diameter på 50 mm. Den har även en förlängningskabel som är 1,2 m lång.

GROHE Sense+ har samma mått som GROHE Sense och använder samma förlängningssats. GROHE Sense+ har även en nätkabel som är 0,6 m lång.

Är GROHE Sense vattentät?

GROHE Sense är skyddad mot sprutande och stänkande vatten (IPX3). Om en översvämning inträffar ska enheten torkas direkt. Om du behöver rengöra enheten ska du använda en luddfri trasa. Använd INTE rengöringsmedel.

Vad ska man göra när batterierna är tomma?

Byt antingen de 3 AAA-batterierna eller skaffa GROHE Sense+ om du behöver permanent information eftersom denna enhet är ansluten till elnätet och inte behöver några batterier.

VANLIGA FRÅGOR GROHE Sense Guard

Registrering av rörspricka och läckage

Vad händer när GROHE Sense Guard inte har någon ström?

För att säkerställa att du har färskt dricksvatten under ett strömavbrott hålls ventilen öppen. Du kan även se i appen att systemet inte är anslutet. Så fort strömmen kommer tillbaka startar systemet igen.

Vad händer när GROHE Sense Guard inte är ansluten till ett wifi-nätverk?

GROHE Sense Guard fortsätter att arbeta. Inträffar en rörspricka registreras detta och vattnet stängs av. Din data uppdateras så snart anslutningen återupprättas, eftersom systemet har ett buffertminne för upp till 30 dagar, beroende på din användning. Anslutningslysdioden lyster i detta fall rött.

Hårdvara

Vilka anslutningar stöds?

GROHE Sense Guard levereras med en 1”-anslutning och ¾”-adapter. Dessa diametrar motsvarar de vanligaste anslutningarna på den europeiska marknaden. Om en mindre anslutning behövs kan en sanitetsåterförsäljare leverera en sådan till dig. Om du har rör med en större diameter ska du först fråga din installatör om en GROHE Sense Guard kan installeras i ditt hus utan att den har en negativ inverkan på vattenflödet som du behöver. GROHE Sense Guard är utvecklad för privata hushåll med en maximal förbrukning på runt 85 l/min.

Hur lång är strömkabeln?

70 centimeter. Du kan alltid införskaffa en förlängningskabel i en elektronikbutik. Du behöver en vit 12-VDC-lågspänningskabel med en kontakt och en bussning, F 5,5 x 2,1 mm/M 2,1 mm.

Vad innefattas av leveransomfånget?

I kartongen finns en vattenstyrning med två 3/4”-mässingsanslutningar, en elkontakt med kabel och den tekniska produktinformationen som behövs för installationen.

Vi rekommenderar att GROHE Sense Guard installeras med väggmonteringssatsen 22501000. Den gör installationen enklare. Vi rekommenderar även att du installerar en spärrventil före och efter GROHE Sense Guard som gör att eventuella underhåll går lättare och snabbare att genomföra.

Installation

Hur installerar man GROHE Sense Guard?

GROHE rekommenderar att monteringen görs av en certifierad installatör, då monteringen sker nära vattenmätaren och en felaktig montering kan försämra vattenförsörjningen i hela huset. Observera alltid den tekniska produktinformation som levererades med produkten eller den mer detaljerade onlineversionen. Du kan även titta på monteringsvideon på vår hemsida eller på YouTube.

Vi rekommenderar även att monteringen av GROHE Sense Guard utförs med vår väggmonteringssats 22501000 som gör monteringen säker.

Hur ansluts GROHE Sense Guard till GROHE ONDUS-appen?

Ladda först ner appen från Apple App Store eller Google Play Store. Registrera dig och ställ in dina hus och rum om detta inte redan gjorts. Lägg till GROHE Sense Guard i ditt rum genom att trycka på plussymbolen (+) eller lägga till den från katalogen. Namnge enheten och rummet. Slå på GROHE Sense Guard och upprätta wifi-anslutningen genom att välja din GROHE Sense Guards SSID och ange lösenordet som står på baksidan av produkten. Om du redan har monterat produkten och det är svårt att se lösenordet kan du ta en bild med blixt med din mobil.

Vad kan jag göra när wifi-anslutningen inte är tillräckligt stabil eller när wifi-anslutningen som behövs för att genomföra anslutningen med GROHE Sense Guard inte hittas?

Här finns det flera möjliga lösningar

 • Du kan installera en repeater, som förstärker wifi-signalen i närheten av produkten.
 • Om du har en UTP-anslutning kan du installera en accesspunkt eller en repeater (generellt kan du välja mellan dessa två driftlägen) direkt på UTP-anslutningen.
 • Det sista alternativet är att använda strömkabelprodukter. Installera då en strömkabelanslutning i närheten av routern och en i närheten av produkten. Välj en strömkabelprodukt med wifi-funktion, annars behöver du fortfarande en repeater/accesspunkt.

Säkerhet

Kan en hackare stänga av min vattentillförsel?

GROHE gör allt för att garantera en säker och skyddad användning av våra produkter. Därför använder vi de senaste säkerhetsåtgärderna för att förhindra oriktig användning eller överträdelser av dataskyddet och för att skydda din privata sfär. GROHE tillhandhåller även firmware-uppdateringar, som du får via appen. Skulle en hackare lyckas ta sig in i systemet kan du dra ut strömkabeln från elnätet för att säkerställa att du får vatten. Sedan kan du genomföra en uppdatering så snart en firmware-uppdatering finns tillgänglig.

VANLIGA FRÅGOR GROHE ONDUS APPEN

Kompatibilitet

Vilka mobila enheter och operativsystem stöds av GROHE ONDUS-appen?

Den stöder Apple-enheter med iOS version 9.0 eller högre och Android-enheter med Android 4.3 eller högre.

Förutsättningar för alla enheter:

 • pixeltäthet på minst 160 dpi
 • upplösning på minst 320 x 470 pixlar

Vilka andra Smart Home-enheter kan anslutas till GROHE-appen?

Vid lanseringen finns det inga ytterligare produkter som kan anslutas. GROHE har planer på att inom en snar framtid påbörja samarbeten, som baseras på kommunikationsstandarderna wifi och Bluetooth, vilket betyder att anslutningarna kommer att baseras på dessa protokoll.

Vilka kommunikationsprotokoll använder GROHE-produkterna för GROHE ONDUS-molnet?

GROHE-produkterna använder wifi-protokoll för att upprätta en anslutning med routern i hemmet. Routern måste stödja HTTPS, 2,4 GHz och IEEE 802.11b/g/n. Port 80 måste vara öppen och endast wifi-kanalerna 1–11 kan användas.

Jag hittar inte GROHE ONDUS-appen i App Store eller Google Play Store.

Just nu säljs GROHE Sense och GROHE Sense Guard endast i Europa och Mellanöstern. Det är inte möjligt att ladda ner appen i andra länder.

Meddelanden och fel

Får jag bara meddelanden när jag är ansluten till mitt lokala wifi-nätverk?

Nej, du behöver endast ha en fungerande internetanslutning för att få push-notiser på din smartphone. Denna anslutning kan upprättas över mobilnätet eller valfri wifi-anslutning. Vid nödfall kan GROHE ONDUS även informera dig eller andra kontaktpersoner via e-post.

Hur kan jag se till att jag får meddelanden och varningar på låsskärmen i min smartphone?

Kontrollera i dina inställningar att GROHE ONDUS tillåts skicka meddelanden till din låsskärm.

Min app fungerar inte längre. Vad kan jag göra?

 • Kontrollera internetanslutningen och återupprätta anslutningen till mobilnätet eller wifi-nätverket
 • Starta om appen
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av appen. Kontrollera i Apple App Store eller i Google Play Store om det finns uppdateringar
 • Om dessa åtgärder inte löser problemet ska du kontakta GROHE Support.

Jag får ett felmeddelande när jag klickar på aktiveringslänken i min e-postinkorg.

Aktiveringslänken gäller endast i 24 h. Efter att denna tid gått ut kan en ny aktiveringslänk begäras. För att göra detta måste du försöka att logga in i GROHE ONDUS-appen med valda användaruppgifter.

Säkerhet och dataskydd

Vilka data sparas?

GROHE ONDUS sparar endast data som behövs för att enheten ska kunna fungera ordentligt. Ytterligare information finns i integritetspolicyn i appen.

Ytterligare information

Fick du inte svar på din fråga på den här sidan? Kontakta oss direkt så hjälper vi dig

Kontakta GROHE