GROHE Blue

CO2 cylindrar:

Hur kan jag beställa kolsyrepatroner?

Kolsyrepatroner kan köpas från vår webbshop. Du kan också beställa påfyllningar för tomma GROHE kolsyrepatroner. Mer information om beställningsprocessen finns på vår webbshop ( https://shop.grohe.com/sv_SE/).

Kommer patronerna från andra tillverkare att passa?

Tyvärr är 425 g kolsyrepatroner inte standardiserade i EU och ventiler och anslutningar varierar. Att använda en kolsyrepatron från tredje part kan därför resultera i skador på den CO2-tryckreducerande ventilen och tätningarna som är inbyggda i den. Detta kan leda till kolsyra tar sig ut, vilket riskerar din hälsa som användare. Om systemet skadas av en kolsyrepatron från tredje part, kommer tillverkarens frivilliga garanti att ogiltigförklaras. Endast genom att använda våra kolsyrepatroner kan du vara säker på att allt passar och är i full funktionsordning.

Kan kolsyrepatroner större än 425g patroner användas?

Nej, endast original GROHE 425 g kolsyrepatroner passar. Större patroner och/eller patroner från andra tillverkare får inte användas.

Kommer kolsyreapatroner större än 2 kg patroner att passa?

Nej, endast 2 kg kolsyrepatroner passar. Tyvärr kan större patroner inte användas.

Hur gör jag med en färdiganvänd kolsyrepatron?

Om du inte längre vill använda dina befintliga kolsyrepatroner och inte vill fylla på dem, kan du kassera dina kolsyreapatroner på din lokala återvinningscentral. Mer information finns från din lokala avfallshantering.

Kan jag installera kolsyrepatroner horisontellt?

Nej, kolsyrepatroner ska endast installeras och lagras/transporteras i upprätt läge.

Hur många liter innehåller min kolsyrepatron?

425 g kolsyrepatroner rymmer ca. 50 – 60 liter, 2 kg kolsyrepatroner rymmer upp till 350 liter.

Hur visar systemet att kolsyrepatronen är tom?

Förbrukningen beräknas utifrån flödeshastigheten. Till exempel, om lite mer kolsyra än vanligt försvinner från din kolsyrepatron när du skruvar fast den på ditt GROHE Blue-system, kommer ditt system inte att ta hänsyn till detta. Systemet väger inte kolsyrepatronen. Därför är det alltid viktigt att återställa när kolsyrepatronen har bytts ut.

Filter:

Vilket filter passar mitt system?

GBH

Hem: Systemet ställs med lokal karbonathårdhet (°dKH) som utgångspunkt. Om karbonathårdheten är <9° dKH, var god använd aktivt kolfilter 40547001. För karbonathårdhet >9° dKH, använd det bifogade standardfiltret. För karbonathårdhet >9° dKH har du, istället för att använda standardfiltret, även möjlighet att använda magnesiumfiltret 40691001.

GBP

Prof: Systemet är inställt med den lokal karbonathårdheten (°dKH) som underlag. Om karbonathårdheten är <9° dKH, använd aktivt kolfilter. För karbonathårdhet >9° dKH, använd ett av standardfiltren, beroende på din förväntade förbrukning. För karbonathårdhet >9° dKH har du, istället för att använda standardfiltret, även möjlighet att använda magnesiumfiltret 40691001.

Vad tar filtret bort?

Det redan högklassiga kranvattnet renas i fyra steg för förbättrad smak.

1. Förfilterfleece avlägsnar stora partiklar.

2. Jonbytaren reducerar kalkinnehållet, filtrerar bort tungmetaller som bly och koppar från vattnet, och gör den mjukare.

3. Det aktiva kolfiltret avlägsnar ämnen som försämrar lukt och smak, såsom klor och organiska föreningar.

4. Det fina partikelfiltret fångar upp alla partiklar över en storlek på 10 μm.

Hur återställer jag filtret?

När filtret är utbytt trycker du på knappen till vänster på kylaren/kolsyrepatronen och håller den intryckt tills "rF" börjar blinka på displayen. Släpp sedan vänsterknappen och tryck på den igen tills "rF" slutar blinka. Meddelandet "99" kommer nu att visas (= restfilterkapacitet). Därefter återställs filtret.

Kommer filter från andra tillverkare att passa?

Nej, endast original GROHE-filter passar.

Hur skaffar jag nya filter?

Du kan exempelvis köpa nya filter från vår webbshop ( https://shop.grohe.com/sv_SE/).

Hur slänger jag använda filter?

Det använda filtret slängs med restavfallet.

Kan jag installera filtret horisontellt?

Ja, filtret kan installeras horisontellt.

Hur länge kan filtret användas?

Den maximala hållbarhetstiden för en oöppnad filterpatron är två år

Hur justerar jag systemet till filtret?

Systemet är inställt med den lokala karbonathårdhet (°dKH) som underlag. För att justera systemet kan du använda de bifogade mätlisterna. En översikt över vad som behöver ställas in till vilket värde finns i guiden som kommer med GROHE Blue-systemet. Det är viktigt att du justerar kylaren/kolsyrepatronen och filterhuvudet.

Vad behöver jag tänka på när jag använder ett annat GROHE-filter?

Du måste "berätta" för systemet att en annan filtermodell nu används. Detta måste ställas in enligt tabellöversikten i guiden som kommer med GROHE Blue-systemet.

När ska du byta filter?

Filtret måste bytas ut efter att kapacitetsgränsen har uppnåtts eller efter ett år (vilket som inträffar först). Filtrets återstående kapacitet visas i kylaren/kolsyre-displayen eller appen. Om restkapaciteten är <10 % blinkar lysdioden på handtaget och, beroende på inställningarna, får du ett notis som talar om att filtret måste bytas ut snart.

Kan du använda GROHE Blue och GROHE Red utan BWT-filtret om vattnet är av bra kvalité?

GROHE Blue kan endast användas med BTW-filtret.

Vilka filterstorlekar finns?

Det finns 3 filterstorlekar: 600 liter (40404000), 1 500 liter (40430000) och 3 000 Liter (40412000).

Är alla filter utbytbara med varandra?

Ja, alla filter har samma anslutningar.

Vart är filtret installerat?

Den installeras under kranen (t.ex. osynligt under diskbänken). Antingen direkt vid kylaren eller på en annan lättillgänglig plats nära kylaren.

Kan jag anpassa filtret till olika nivåer av vattenhårdhet?

Ja, filtren kan ställas in efter olika hårdhetsnivåer. En justerskruv finns överst på filterhuvudet. Fråga ditt företag för vattenförsörjning om vattnets hårdhetsnivå i ditt närområde.

Behöver vattentillförseln stängas av vid filterbyte?

Nej. Stoppventiler är redan inbyggda i filterhållaren. När filtret tas bort stoppas flödet automatiskt.

Övrigt:

Varför behöver jag kylaren/kolsyrepatronen? Kan kylningen stängas av?

Kylaren/kolsyrepatronen är nödvändig för produktion av koldioxid i dricksvatten (kolsyrat vatten). Ju kallare vattnet är, desto mer koldioxid kan bindas. Kolsyrepatronen bör inte stängas av, av hygien- och kontamineringsskäl.

Hur stort kan avståndet vara mellan kranen och kylaren/kolsyrepatronen? Är det möjligt att placera kylaren någon annanstans än under diskbänken?

För de delar som kommer med GROHE Blue-systemet är det högsta tillåtna avståndet mellan kranen och kylaren/kolsyrepatronen 75 cm. Med hjälp av förlängningssetet 40843000 som finns som tillbehör är det möjligt att installera den på ett avstånd på upp till 5 m. Detta innebär att du också kan placera kylaren / kolsyrepatronen i ett angränsande rum eller en källare i underliggande rum. Observera att slangförlängningen bör hållas så kort som möjligt.

Vad är skillnaden mellan GROHE Blue Home + GROHE Blue Professional?

GROHE Blue Home är anpassad för hemmet och icke-kommersiellt bruk. GROHE Blue Professional är kontorsanpassad, men kan även användas hemma. Skillnaden ligger i systemens kapacitet. GROHE Blue Professional är anpassad för stora grupperna.

Vad är lösningen för lågtryck?

Om du behöver en lågtryckslösning, utöver din befintliga lågtryckskran, kan du använda GROHE Blue Mono (punkt nr 31498001/31498DC1 GROHE Blue Home eller 31302002/31302DC2 GROHE Blue Professional). Din diskbänk behöver då två kranar. Ett annat alternativ skulle vara en kombination med GROHE Red. I detta fall skulle den befintliga lågtryckspannan med kran ersättas av vår GROHE Red med integrerad vattenkokare och specialtillbehöret Grohe Red blandningsventil. Din diskbänk skulle även med denna lösning ha två kranar.

Vad är lösningen om jag behöver en enhetsstoppsventil?

Här kan du använda vår GROHE Switch (artikel nr 40402000), en batteridriven stoppventil för diskmaskiner, som tillbehör.

Vilket material är GROHE Blue® slangar gjorda av?

Slangarna är tillverkade av PEX. Detta material är godkänt för dricksvatten och används även i dryckesindustrin.

Hur underhåller jag kranen?

Förutom rengöring med rengöringskassetten måste även luftgallren för till- och utlopp rengöras regelbundet. Slangarna, karbonathårdhetsinställningen och luftaren bör också kontrolleras regelbundet. Filterhuvudet måste bytas ut efter fem år. GROHE erbjuder också underhållsavtal. Hör av dig via vårt kontaktformulär om detta är av intresse.

Hur ofta ska systemet rengöras?

rengöringskassetten 40434001. För att göra detta behöver du en engångsadapter för rengöringskassetten 40694000 (denna adapter levereras redan med GROHE Blue Professional). Om systemet används inom den offentliga/kommersiella sektorn (t.ex. i ett företags köks- eller rastrum) måste städning ske två gånger om året. Du kan få rengöringskassetten och adaptern från vår webbshop ( https://shop.grohe.com/sv_SE/).

Vad är den justerbara temperaturen för kylaren/kolsyrepatronen?

Vattentemperaturen för kylaren/kolsyrepatronen kan ställas in mellan 4 och 10 °C. Den är inställd på den kallaste nivån i fabriksinställningarna. Ju kallare vattnet, desto mer koldioxid kan bindas i det. Detta innebär att en temperaturökning inverkar på vattnets kolsyrenivå.

Systemet används inte under en kort stund (t.ex. semester). Vad behöver jag tänka på?

Om systemet inte används under en period mellan två dagar och fyra veckor måste det spolas innan återanvändning: (Tabell i filterguide). Om systemet inte används i mer än fyra veckor måste filtret bytas ut.

Vad är den automatiska spolningsfunktionen?

För GROHE Blue Home, om du inte har använt systemet under en period av 24 timmar, kontrollerar den automatiska spolfunktionen via appen om vatten behöver spolas genom systemet för att förhindra stagnation. Filtrerat vatten utan koldioxidblandning spolas sedan i ungefär en minut.

Används energi för att spola kranen och hur mycket el förbrukas?

GBH

Home: GROHE Blue Home förbrukar ca. 0.0157 kWh el per timme. Värdena utgör ett medelvärde under en 24-timmarsperiod med olika ritprocesser. Figuren beror på en rad variabler som användningsfrekvens och omgivningsförhållanden.

GBP

Prof: GROHE Blue Professional förbrukar ca. 0.014 kWh el per timme. Värdena utgör ett medelvärde under en 24-timmarsperiod med olika ritprocesser. Figuren beror på en rad variabler som användningsfrekvens och omgivningsförhållanden.

Hur långt kan slangen dras ut?

Slangen till filtret och kolsyrepatronen kan förlängas med upp till 3 m. Slangen från kylaren till kranen kan förlängas med 0,90 m. Var försiktig: elinstallationen kan inte förlängas.

Planera:

Hur stort behöver köksskåpet vara?

GBH

Hem: Köksskåpet måste ha en minsta bredd på 300 mm och ett minsta djup på 510 mm

GBP

Prof: Köksskåpet måste ha en minsta bredd på 600 mm och ett minsta djup på 500 mm. Skåpöppningen måste vara minst 430 mm hög.

Vad är lösningen för system med avfallssortering?

Vi erbjuder kompatibla system för avfalllssortering för GROHE Blue så att du kan fortsätta att använda ditt köksskåp för avfallsseparation. Du hittar våra system för avfallssortering här:

https://www.grohe.se/sv_se/produktsoekning.html

Behöver jag verkligen se till att det finns öppningar i mitt köksskåp och golvlist?

Ja, du måste se till att det finns öppningar för ventilation och luftning av kylaren/kolsyrepatronen.

Kan jag installera kylaren/kolsyrepatronen horisontellt?

Nej, tyvärr är det inte möjligt att installera dem horisontellt.

Är kombination med FootControl möjlig?

För versioner med utdragspip, går det att kombinera den med Foot Control.

Vad behöver beaktas under planeringen?

Det finns mycket att tänka på under planeringen. Köksskåpet där kylaren/kolsyrepatronen kommer att placeras måste vara tillräckligt stort. Du bör också kontrollera om kranen kan placeras på önskad plats, baserat på dess dimensioner. Vidare bör du också i förväg ta reda på om karbonathårdheten (°dKH) i ditt kranvatten. Om du har ett vattenavhärdningssystem som minskar vattenhårdheten, särskilt karbonathårdheten, bör du också kontrollera nivåerna för ditt kranvatten.

Fel:

Hur kan jag addera mer koldioxid i vattnet?

Koldioxidamixen är ett fast värde. Koldioxidbindningen i vatten påverkas dock av olika faktorer. Ju kallare vattnet från kylaren/kolsyrepatronen är, desto mer koldioxid kan bindas. En annan faktor är justeringen av vattnet är baserat på den korrekta lokala karbonathårdheten (°dKH). Om karbonathårdheten <9° dKH bör det aktiva kolfiltret 40547001 i alla fall användas eftersom detta inte kommer att göra vattnet mjukare. För karbonathårdhet >9° dKH kan du använda det normala standardfiltret.

När filtret byts ut är det nya filtret löst. Vad gör jag?

En tätning har halkat i filterhuvudet. Vänligen sätt tillbaka detta i rätt läge för att åter försluta systemet.

Det finns en läcka i systemet när rengöringskassetten sätts i. Vad gör jag?

En tätning har halkat i filterhuvudet. Vänligen sätt tillbaka detta i rätt läge för att åter försluta systemet.

Jag satte in en ny kolsyrepatron. Systemet visar fortfarande "EG". Vad behöver jag göra?

Efter installation av en ny GROHE kolsyrepatron måste systemet återställas. Var god håll inne knappen på höger sida av kylaren/kolsyrepatronen tills displayen börjar blinka. Meddelandet "ro" visas i displayen. Håll sedan knappen nere till höger tills displayen slutar blinka. Om du spolar vatten som innehåller koldioxid kommer du nu kolsyrepatronens återstående kapacitet att visas.

När jag spolar vatten med koldioxid, finns det bara en droppe. Vad är det som händer?

Kolsyrepatronen är tom och behöver bytas ut.

Displayen visar felkod E1, handtaget blinkar rött och filtrerat vatten kommer inte ut ur kranen. Vad gör jag?

Orsaken är pumpens säkerhetsavstängning , därför stängs spänningsförsörjningen av i cirka 30 sekunder innan denna kommer på igen. En annan orsak kan vara att filtret inte har monterats korrekt.

Displayen visar felkod E3 och filtrerat vatten kommer inte ut ur kranen. Vad gör jag?

Felkod E3 uppstår när det är fråga om ett problem med anslutningen mellan kranen och kylaren/kolsyrepatronen. En defekt plug-in-kontakt kan också vara orsaken till felet, därför måste detta kontrolleras. Kontakta gärna GROHE:s kundservice om felet kvarstår.

Displayen visar felkod E5, handtaget blinkar rött och filtrerat vatten kommer inte ut ur kranen. Vad gör jag?

Detta orsakas av ett kylar- eller kolsyrepatronsfel. För att hantera orsaken till detta problem måste spänningsmatningen stängas av i 30 sekunder, sedan slås på igen.

På displayen visas felkod E7 och handtaget blinkar rött. Vad gör jag?

Felkod E7 innebär att systemet har upptäckt fuktighet inuti kylaren. För att lösa detta problem måste spänningsförsörjningen stängas av i 15 minuter, sedan slås på igen. Om det finns kondens kommer kylaren att vara klar för drift igen. Om läckage uppstår kommer felmeddelandet att dyka upp igen och GROHE:s kundservice måste kontaktas.

Displayen visar felkod E8 och handtaget blinkar orange. Vad gör jag?

Felkod E8 orsakas när filterkapaciteten överskrids. För att hantera detta fel måste filterpatronen bytas ut direkt. Slutanvändaren kan enkelt göra detta. En guide för att byta filterpatron finns på vår hemsida.

Displayen visar felkod E9 omväxlande med HI. Vad gör jag?

Felkoden E9 innebär att kylaren/kolsyrepatronen har överhettats. För att hantera detta fel, se till att GROHE Blue-handtaget är stängt och kylaren och kolsyrepatronen är tillräckligt ventilerad. Omgivande temperaturen bör vara högst 32 grader. Kylboxen ska kylas ner i minst 10 – 15 minuter. Felkoden E9 kan sedan återställas.

Hur återställer jag felkoden E9?

Felkoden E9 innebär att kylaren/kolsyrepatronen har överhettats. För att hantera detta fel, se till att GROHE Blue-handtaget är stängt och kylaren och kolsyrepatronen är tillräckligt ventilerad. Omgivande temperaturen bör vara högst 32 grader. Kylboxen ska kylas ner i minst 10 – 15 minuter. Felkoden E9 kan sedan återställas.

Felkod E9 är återställd och EE visas nu på displayen. Vad gör jag?

Om EE blinkar eller problemet inte kan åtgärdas, avbryt spänningstillförseln till kylaren/kolsyrepatronen. Du bör också notera löpnumret på kylaren/kolsyrepatronen och kontakta en specialistinstallatör eller kontakta GROHE Service Hotline via e-post på TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Obs: GROHE Blue Home kylaren/kolsyrepatronen får endast repareras av GROHE kundservice.

Displayen visar EC och handtaget blinkar vitt. Vad gör jag?

Felkod EC orsakas av att kolsyrepatronen nästan är tom eller inte har återställts. Felet kan hanteras genom att ersätta kolsyrepatronen och sedan återställa systemet. En guide hur man byter och återställer kolsyrepatronen finns på vår webbplats.

Inget vatten rinner från GROHE Blue kranen. Vad gör jag?

Det här felet kan ha flera orsaker. Först och främst, kontrollera om filtret har satts in korrekt. Kontrollera i så fall slangarna efter trassel. Vattenförsörjningen måste också kopplas på. Alla stoppventiler måste vara helt öppna.

Jag kan inte registrera mig hos GROHE för att registrera min produkt. Vad gör jag?

För att registrera en produkt måste du ha ett GROHE-konto. Alternativt kan du registrera dig hos GROHE med hjälp av ett befintligt Facebook- eller Google-konto.

Åtkomstpunkten för GROHE Blue kylaren är inte synlig. Vad gör jag?

Orsaken kan vara att konfigurationsläget/åtkomstpunkten inte är aktiverad. För att hantera problemet trycker du på knapparna och  på GROHE Blue Home-kylaren i minst 3 sekunder tills SE blinkar på displayen. Dessutom måste Wi-Fi aktiveras på din smartphone och du måste ha en kontinuerlig, oavbruten internetanslutning. Om du bara kan se andra trådlösa nätverk, rådfråga GROHE kundservice.

GROHE Blue nätverksintegrering har misslyckats. Vad gör jag?

Orsaken är att GROHE Blue Home kylaren är utanför räckvidden för mottagning. För att hantera problemet måste du ändra platsen för Wi-Fi-routern eller använda en Wi-Fi-repeater.