SMART PÅ ALLA SÄTT OCH VIS

VI PRESENTERAR: GROHE ONDUS APP, DIN EGEN DIGITALA VATTENPROFIL

1 app – 1 digital vattenprofil: GROHE ONDUS är navet i systemet GROHE Sense och ger dig högsta möjliga vattensäkerhet och låter dig hela tiden övervaka och styra GROHE Sense och GROHE Sense Guard – när som helst och var som helst.

För Android 4.3+ och Apple iOS 9+

Hantera alla anslutna GROHE-enheter i en enda smidig app.

Hantera flera hus och flera rum.

Enkel installation. Appen vägleder dig steg för steg genom hela konfigureringen.

Övervaka temperatur och luftfuktighet med din GROHE Sense and Sense+

Styr dina enheter, du kan t.ex. slå på eller stänga av vattnet med din GROHE Sense Guard.

Övervaka vattnets tryck, flöde och systemtemperaturen med din GROHE Sense Guard.

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit,, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer