INNAN EN DROPPE BLIR TILL EN ÖVERSVÄMNING. GROHE SENSE KÄNNER AV DEN I TID.

GROHE Sense-systemet övervakar luftfuktighet, känner av vattenläckor, varnar dig och stänger av vattnet automatiskt.

Tillgänglig nu.

IBLAND ÄR VATTEN EN KÄLLA TILL PROBLEM.

En läcka, ett igentäppt avlopp, ett spräckt rör. Och plötsligt står du med ett förstört hem och förödande kostnader – kostnader som kan uppgå till tiotusentals kronor. Dessutom leder vattenskador till stress och krångel för dig.

DU KANSKE TROR ATT DET INTE KAN HÄNDA DIG?

Men faktum är att vartannat hushåll har upplevt vattenskador minst en gång.

VATTENSKADOR HAR MÅNGA SIDOR...

NÄR SOM HELST, VAR SOM HELST. Läckor kan ske var som helst i huset – och när som helst.

EN KAMP MOT KLOCKAN. När vattenskador sker påverkas ofta även väggarna och mögel bildas snabbt.

HA KOLL PÅ RÖREN. 65 % av vattenskador sker på grund av spruckna eller läckande rör.

SMÅ DROPPAR KAN FÖRSTÖRA HELA HUSET. En liten läcka som fortsätter i flera månader eller till och med år utan att någon märker det kan leda till omfattande skador.

VATTENSKADOR ÄR DET STÖRSTA PROBLEMET I HEMMET

54 % av alla hushåll har upplevt vattenskador som kan härledas till huvudvattenledningen 1

65 % av alla fall har med rör att göra 2

Vattenskadorna kunde ha förhindrats i 93 % av fallen 3

I Europa kostar det i genomsnitt 2,297 € att reparera vattenskador. 28 % av de som är försäkrade får inte någon ersättning över huvud taget. Och de som får det får endast en ersättning på 61 % av den totala kostnaden. 4

I Tyskland rapporterades 1,1 miljoner fall av vattenskador i privathem bara under 2015 5

Redan efter 24 timmar kan mögel börja uppstå på grund av fukt, vilket skapar andningsproblem, astma och allergier 6

1 The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe
2 The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe
3 ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
4 By German insurers: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
5 http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
6 http://www.who.int/indoorair/publications/7989289041683/en/

HÄR ÄR GROHE SENSE OCH GROHE SENSE GUARD: VATTENSKYDDSSYSTEMET SOM TAR HAND OM DITT HEM

GROHE SENSE – DEN SMARTA VATTENDETEKTORN

GROHE Sense känner av vatten, övervakar temperatur och luftfuktighet och meddelar dig direkt innan det leder till något värre.

Läs mer

GROHE SENSE GUARD - DEN SMARTA VATTENFELSBRYTAREN

GROHE Sense Guard gör allt från att registrera mikroläckage** och spruckna rör* till att stänga av vattentillförseln automatiskt. Äntligen kan du få full kontroll över dina vattenledningar.

Läs mer

Tillgänglig nu.

OCH GROHE ONDUS-APPEN SOM GÖR ATT DU KAN HÅLLA KOLL PÅ VATTNET I DITT HEM

GROHE ONDUS-appen är central för alla GROHE-produkter – som GROHE Sense-systemet. Den ger omedelbar återkoppling om situationen i ditt hus – var som helst, när som helst. GROHE ONDUS låter dig övervaka och kontrollera GROHE Sense och GROHE Sense Guard.

Läs mer

FULLSTÄNDIG VATTENSÄKERHET FÖR DITT HEM – 24/7

GROHE Sense är en vattendetektor för hela huset som är lätt att installera och är WLAN-ansluten. Installera den i källaren, tvättstugan, badrummet eller köket. GROHE Sense registrerar läckor tidigt så att du kan reagera snabbt.

Tillgänglig nu.

Läs mer

Den smarta vattendetektorn

Upptäck GROHE Sense

Det intelligenta skyddet för ditt hem

Upptäck GROHE Sense Guard

Har du några frågor?

Läs igenom Vanliga frågor

GROHEs vattensäkerhetsenkät 2017

Läs fakta

Låt ett proffs göra jobbet

Hitta en installatör

Upplev GROHE Sense på detaljnivå

Ladda ner broschyren

* GROHE definierar ett sprucket rör som ett hål eller en spricka i rörsystemet med nedåtflöde, som resulterar i oavsiktlig vattenförlust med ett nästintill maximalt genomflöde.
Identifieringen av spruckna rörledningar beror på den generella vattenförbrukningen och därför kan tidsfördröjningen vid avstängning variera stort. Under denna tid kan vatten gå förlorat. Identifiera läckor snabbare genom att komplettera med GROHE Sense vid kritiska ställen.

** Ett mikroläcktest utförs en gång per dygn. Rörets material, volym och andra egenskaper kan påverka resultatet. Identifieringen av mikroläckor är i de flesta fall begränsad till kallvattensystemet. Kombinera med GROHE Sense för att upptäcka fuktighet som ökar med tiden.

We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit,, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer