Hitta Utställningslokal & Installatör
Showrooms
  • Showroom
  • Installatör
  • Byggvaruhus

MINA ANTECKNINGAR

Du har inga valda produker.

När du har lagt till dina produkter i dina anteckningar kan du ladda ner listan här.

0 Produkt(er)
Ladda ner som PDF
Radera allt

Produkten är redan sparad i dina anteckningar.

Användarvillkor Tävlingen Grohe Colors Collection

1. INTRODUKTION

Dessa användarvillkor gäller tillsammans med vår integritetspolicy (https://www.grohe.com/29390/privacy/) för ditt deltagande i tävlingen Grohe Colors Collection.

1.1 Priset är ett Grohe Colors Collection badrumsset som sponsras av GROHE (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”sponsorn”). Information om vårt företag och våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av dessa villkor.

1.2 Läs noga igenom dessa villkor. Genom att delta i tävlingen kommer du att anses ha accepterat och godkänt att vara bunden av villkoren.

1.3 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens. Du kan kontakta oss i samband med tävlingen eller begära en kopia av dessa villkor genom att skriva till oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av dessa villkor. Om du vill få en kopia av dessa villkor per post måste du tillhandahålla oss ett självadresserat kuvert försett med frimärke.

1.4 Eventuella klagomål avseende tävlingen skickas till GROHE A/S, Sluseholmen 8c, 2.th. 2450 København SV.

2. BEHÖRIGHET OCH DELTAGANDE

2.1 Tävlingen börjar den 1 januari 2019 och slutar den 31 mars 2019 (”tävlingsperioden”). Eventuella bidrag som lämnas in utanför tävlingsperioden kommer inte att anses berättigade att delta. Om du tar bort eller ändrar ditt bidrag före tävlingsperiodens utgång, kommer ditt bidrag inte att anses berättigat att delta i tävlingen.

2.2 Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i tävlingen.

2.3 Det finns inga köpkrav för att delta i tävlingen, men du behöver en internetuppkoppling för att få tillgång till vår webbsida där tävlingen hålls.

2.4 Anställda hos följande (samt deras familjemedlemmar eller hushåll) är inte berättigade att delta i tävlingen:

2.4.1 sponsorn

2.4.2 alla företag eller organisationer som är involverade i eller anslutna till tävlingen

2.4.3 alla reklambyråer eller leverantörer av digitala medier eller webbtjänster som är anslutna till tävlingen

2.4.4 alla dotterbolag eller koncernföretag till företagen i denna paragraf 2.4.

2.5 Genom att delta i tävlingen lovar du att all information du anger är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Vi förbehåller oss rätten att verifiera din behörighet att delta i tävlingen under och/eller efter tävlingsperioden.

2.6 Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut ett pris (och att välja en alternativ vinnare) om vi får veta eller har rimliga skäl att tro att du inte var berättigad att delta i tävlingen vid anmälningstillfället.

3. BIDRAG

3.1 Deltagande och registrering (”bidrag”) i tävlingen är endast möjligt online på: colors.grohe.com

3.2 Du och ditt bidrag till tävlingen ska alltid följa dessa villkor.

3.2 Vi tillåter inte flera bidrag.

3.3 Ditt bidrag och alla uppgifter som lämnas in av dig måste vara personliga och relatera specifikt till dig. Bidrag på uppdrag av en annan person kommer inte att accepteras och gemensamma bidrag är inte tillåtna.

3.4 Du bekräftar att ditt bidrag och alla uppgifter som du anger och/eller distribuerar inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter, integritet eller andra rättigheter och inte kommer att innehålla någonting som är förolämpande, ärekränkande, oanständigt, konfidentiellt, opassande, anstötligt, trakasserande, hotande eller på annat sätt olagligt eller olämpligt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att granska, filtrera och/eller övervaka information som du tillhandahåller samt att redigera, vägra distribuera eller ta bort den informationen.

3.5 Överföringsbevis och/eller skärmdumpar godtas inte som bevis på leverans av ditt bidrag. Vi tar inget ansvar för eventuella fel, försummelser, avbrott, raderingar, defekter, fördröjningar av drift eller överföring, fel på kommunikationslinjen, stöld, förstörelse, ändringar av eller obehörig åtkomst till bidrag.

3.6 Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera eller avfärda dig och/eller vissa eller alla dina bidrag om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot något av dessa villkor.

3.7 I händelse av att en deltagare eller deras bidrag diskvalificeras från en tävling, kan vi enligt vårt eget gottfinnande besluta om huruvida en ersättare ska väljas. I detta fall kommer eventuella ytterligare deltagare att väljas ut enligt samma kriterier som den ursprungliga deltagaren och kommer att omfattas av dessa villkor.

3.8 Vi tar inget ansvar för försenade, borttappade, skadade, korrupta, feladresserade, ofullständiga eller bedrägliga bidrag.

3.9 Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som bedöms som oacceptabelt, olagligt eller stötande antingen för sponsorn, varumärket eller andra deltagare.

3.10 Vi förbehåller oss rätten att när som helst kontrollera giltigheten för bidrag och deltagare (inklusive deltagares identitet, ålder och adress).

3.11 Observera att vi inte tar något ansvar för att viruskontrollera bidrag eller för säkerhetskopiering, arkivering eller förvaring av bidrag, om inget annat anges.

4. VAL OCH MEDDELANDE AV VINNARE

4.1 Vinnarna kommer att dras slumpmässigt inom 10 arbetsdagar efter tävlingsperiodens utgång.

4.2 Priset måste accepteras via e-post eller telefon inom 48 timmar från meddelandet. Om priset inte accepteras inom den angivna perioden kan det komma att tilldelas nästa slumpmässigt dragna bidrag.

4.3 Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare information skriftligen från vinnarna för att verifiera deras behörighet att delta i tävlingen enligt dessa villkor, inklusive men inte begränsat till åldersverifierande information.

4.4 I händelse av att vinnaren inte kan kontaktas inom 48 timmar efter meddelandet och efter 3 försök eller, före valet, förbehåller vi oss rätten att välja en annan, alternativ vinnare i enlighet med urvalsprocessen i dessa villkor. Om en vinnare avböjer ett pris, förlorar denne all rätt till priset.

4.5 Om meddelande om pris inte går att skicka eller om vinnaren inte svarar i enlighet med instruktionerna i meddelandet (samt inom den angivna tiden) kan detta leda till diskvalificering och att en alternativ vinnare väljs.

5. PRISER

5.1 Tio vinnare kommer att utses och varje vinnare kommer att få ett Grohe Colors Collection badrumsset.

5.2 Varje set innehåller en Essence tvättställsblandare i storlek L, ett huvudduschset, en Skate Cosmopolitan tryckplatta, en handduksring och en toalettpappershållare – allt i samma GROHE-färg. Varje vinnare kan ange en preferens om föredragen färg från GROHE Colors Collection. Den slutgiltiga färgen beror däremot på produktens tillgänglighet.

5.3 Priserna går inte att överlåta, är inte förhandlingsbara och kan inte återbetalas, bytas eller ändras och inget kontantalternativ erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att ersätta priser med priser av lika eller större värde och av rimlig likvärdighet, om de ursprungliga priserna inte är tillgängliga eller vid omständigheter utom vår rimliga kontroll.

5.4 Leveranstiden är cirka 16 veckor.

6. VÅRT ANSVAR

6.1 Vi tar inget ansvar för eventuella kostnader, förluster, skador eller besvikelser du lider till följd av ditt deltagande i tävlingen eller accepterande av ett pris. Vi tar inget ansvar för avbrott eller tekniska störningar i telefonnät eller telefonlinjer, elektroniska enheter, system, servrar, internetleverantörer, webbplatser eller datorutrustning eller programvara, fel på e-postmeddelanden eller bidrag som ska tas emot på grund av tekniska fel eller hög trafik på internet, telefonlinjer eller någon webbplats, eller någon kombination av dessa, inklusive skador på din eller någon annan persons enhet som är relaterade till eller en följd av deltagande i eller nedladdning av material till tävlingen.

6.2 Vi tar inget ansvar för eventuellt material i bidrag som är ärekränkande, som strider mot en tredje parts immateriella rättigheter eller som på annat sätt är olagligt.

6.3 Ingenting i dessa villkor utesluter vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas genom vår försummelse, vår felaktiga eller bedrägliga förvrängning eller annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lag.

7. PUBLICITET OCH DINA PERSONUPPGIFTER

7.1 Som ett resultat av ditt deltagande i tävlingen kommer vi att samla in vissa personuppgifter om dig. Se vår integritetspolicy (https://www.grohe.com/29390/privacy/) för information om de personuppgifter vi samlar in online och i vilket syfte vi använder den informationen. Vi behandlar all information om dig i enlighet med denna policy. Genom att delta i tävlingen samtycker du till denna behandling, inklusive att vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer som hjälper till att genomföra tävlingen och infria priserna.

7.2 Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi upphör använda uppgifterna. Eventuell begäran om detta ska göras skriftligen till GROHE A/S, Sluseholmen 8c, 2.th. 2450 København SV

7.3 Alla personuppgifter och andra uppgifter om deltagare kommer att sparas av oss under en rimlig tidsperiod efter tävlingens slut, för att hjälpa oss att bedriva tävlingar på ett konsekvent sätt och hantera eventuella frågor om tävlingen.

8. ÄNDRINGAR AV TÄVLINGEN ELLER DESSA VILLKOR

8.1 Vi kan komma att ändra, skjuta upp eller avsluta tävlingen, förlänga tävlingens slutdatum eller sluttid samt göra andra ändringar av tävlingen eller villkoren, men endast om det uppstår omständigheter utom vår rimliga kontroll.

8.2 Om det är möjligt och inom rimlighetens gränser kommer vi att meddela dig om sådana ändringar i förväg eller när ändringarna görs genom att publicera ändrade villkor på den här sidan och/eller via ett inlägg på den eller de sociala medier tävlingen drivs genom.

9. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

9.1 Tävlingen och dessa villkor regleras av tysk lag och domstolarna i Tyskland har jurisdiktion vid eventuella tvister.

10. FÖRETAGSINFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

10.1 Tävlingens sponsor är GROHE, ett tyskt företag vars adress är: GROHE A/S, Sluseholmen 8c, 2.th. 2450 København SV

Detta är vår registrerade adress och även adressen för allmän korrespondens.